Wdrożenia oprogramowania to usługa, którą świadczy firma Firma AMS Interantional. Oferujemy kompleksowe usługi wdrożeniowe w zakresie uruchomienia, konfiguracji i optymalizacji oferowanego oprogramowania. Jesteśmy z państwem w początkowym okresie użytkowania, nadzorując pracę oprogramowania.

IMG_6987_editt

Wdrożenie systemu CAD 3D to instalacja oraz personalizacja ustawień systemowych pod indywidualne wymagania projektowe klienta. Tak przygotowany system jest przeznaczony do efektywniejszej pracy. W zależności od potrzeb Klienta, wdrożenie może obejmować na przykład optymalizację prototypu pracy pod kątem szybszego projektowania oraz tworzenia dokumentacji czy też przygotowania szablonów tabliczek rysunkowych i zestawień materiałowych. Każde wdrożenie to realizacja innych indywidualnych potrzeb Klienta.

Wdrożenia oprogramowania

Wdrożenie systemu CAM to odpowiednie dopasowanie ustawień systemowych do maszyn CNC sterowanych numerycznie za pomocą kodów NC. Indywidualne poprawki wprowadzane są do generatora postprocesora w celu spersonalizowania generowanego kodu NC – zgodnie z wymaganiami klienta. Wprowadzenie są także dodatkowe dane zabezpieczające poprawność generowanego kodu NC z uwzględnieniem założeń technologicznych oraz maszynowych. Dodatkowo możliwa jest m.in. parametryzacja postprocesora, implementacja ustawień maszynowych oraz budowa modelu kinematycznego maszyny CNC

Wdrożenia oprogramowania to dobry czas na rozważenie oferty szkoleń  oferowanych przez firmę AMS International: szkoleń z obsługi oprogramowania oraz  szkoleń technologicznych.