PowerShape Standard wspiera modelowanie powierzchniowe i bryłowe oraz tworzenie matrycy i stempla.

Modelowanie bryłowe w PowerShape umożliwia tworzenie projektu w oparciu o jego historię, pomagając szybko i prosto tworzyć niezawodne modele.

mb

Funkcja Modelowanie bryłowe pozwala na łatwe definiowanie i edytowanie:

 • kuli,
 • prostopadłościanu,
 • walca,
 • torusa,
 • sprężyny,
 • stożka.

PowerShape Standard umożliwia import plików w neutralnych formatach CAD (np. IGES, STEP) oraz automatyczne wyszukiwanie i naprawę wad, które mogą utrudnić dalszy proces produkcji. PowerShape pozwala na identyfikację podcięć, małych promieni i przekroi cienkich ścianek oraz zastosowanie bezpośredniego modelowania do przygotowania części do produkcji.

PowerShape wspomaga projektowanie brył. Poza funkcją Modelowanie bryłowe, zawiera:

1. Operacje boolowskie – stosowanie łączenia operacji na bryłach i powierzchniach (różnica, dodawanie, część wspólna) w celu szybkiego tworzenia skomplikowanych kształtów.

2. Doktora Brył – narzędzie do naprawy modelu pozwalające znaleźć i naprawić wszelkie problemy związane z modelowaniem i translacją formatów. Umożliwia m.in.:

 • odtwarzanie brakujących lub uszkodzonych powierzchni,
 • wypełnianie otworów i szczelin,
 • usuwanie powtarzających się geometrii,
 • naprawianie błędów przycinania.

3. Modelowanie bezpośrednie – szybkie, łatwe w obsłudze narzędzie, które pozwala na tworzenie złożonych zmian nawet w zaimportowanych modelach nie posiadających historii. Funkcja ta pozwala m.in. na zmianę rozmiaru lub kształtu zaokrągleń,  kieszeni itp. Umożliwia modyfikowanie powierzchni/cech poprzez:

 • przesunięcie,
 • offset,
 • obrót,
 • skalowanie,
 • podział,
 • zastępowanie powierzchni.

4. Analizę wizualną modelu – interaktywne narzędzia do analizy modelu identyfikują potencjalne problemy z geometrią pod kątem wytwarzania jeszcze przed rozpoczęciem obróbki. Funkcja umożliwia:

 • wyszukiwanie cienkich ścianek i małych promieni wymagających dodatkowych zabiegów obróbki,
 • scalanie powierzchni w celu uproszczenia obróbki,
 • tworzenie powierzchni referencyjnych do obróbki wieloosiowej.

Dodatkowo PowerShape posiada wydajne narzędzie do modelowania, które pozwala na szybkie i proste wprowadzanie potrzebnych zmian, w tym:

 • tworzenie lub modyfikacja zaokrągleń w celu uproszczenia obróbki,
 • edycja kątów pochylenia dla łatwiejszego usunięcia części po formowaniu,
 • tworzenie złożonych powierzchni podziału.

Modelowanie powierzchniowe w PowerShape umożliwia szybkie i proste tworzenie niezawodnych modeli.

Funkcja Modelowanie powierzchniowe pozwala na łatwe definiowanie i edytowanie:

 • płaszczyzn,
 • sfer,
 • cylindrów,
 • torusów,
 • stożków,
 • sprężyn.
mp

Projekt Produktu & Wzornictwo Przemysłowe

Szybkie narzędzia do szkicowania pozwalają na proste tworzenie dokładnych krzywych, w celu kształtowania form powierzchniowych. Narzędzia morfingu pozwalają odkrywać nowe warianty designu poprzez interaktywne odkształcanie modeli. Proste w użyciu narzędzia do edycji powierzchni, pozwalają modyfikować kształty wraz z rozwijaniem się pomysłu. Powierzchnie, bryły czy złożenia dopasowują się idealnie do siebie, dostarczając narzędzie do projektowania, które nie tylko sprawia, że detal wygląda ładnie, ale również jest funkcjonalny i ma technologiczną konstrukcję. Zaawansowane narzędzia do nawijania umożliwiają dodawanie ozdobnych tekstur do skomplikowanych kształtów dowolnej struktury, tworząc projekty, których nie da się wykonać w inny sposób. PowerShape daje użytkownikowi pełną swobodę tworzenia dowolnego kształtu.

Opakowania

Projektanci opakowań starają się znaleźć coraz bardziej innowacyjne i atrakcyjne sposoby do prezentowania produktów swoim klientom. Szybkość oraz dokładność narzędzi do modelowania powierzchniowego w PowerShape, dają pełną swobodę tworzenia ekscytujących kształtów. Unikalne narzędzie “skalowania do objętości” pomaga zagwarantować, że projekt nie tylko wygląda dobrze, ale będzie zawierał także odpowiednią ilość produktu.

Elastyczne Modelowanie Powierzchniowe w PowerShape to:

 • Inteligentny Kreator Powierzchni – ułatwia modelowanie powierzchniowe, poprzez automatyczną sugestię najbardziej odpowiedniego typu powierzchni w oparciu o wybrane krzywe,
 • intuicyjne narzędzia do edycji – pozwalają na modyfikację każdej powierzchni w dowolnym momencie,
 • zaawansowane funkcje do kontroli styczności,
 • możliwość modyfikowania i manipulowania krzywymi i puntami powierzchni,
 • możliwość łączenia i dzielenia powierzchni,
 • możliwość konwertowania brył na powierzchnie i odwrotnie,
 • możliwość wykorzystania powierzchni do operacji modelowania bryłowego do tworzenia estetycznego designu części.

Tłoczniki i stemple w PowerShape to wachlarz specjalistycznych narzędzi do projektowania tłoczników i stempli, pomagających konstruktorom oszczędzić czas oraz poprawić jakość produktów.

ts

1.Potężne narzędzia do zaokrągleń

Potężne, a jednocześnie proste w użyciu zaokrąglanie, pomaga stworzyć idealne połączenie między powierzchniami, ułatwiając przepływ materiału i zwiększając jakość wytwarzanych części. Narzędzia do zaokrąglania zawierają:

 • wielopowierzchniowe zaokrąglanie,
 • stały lub zmienny promień,
 • automatyczne przycinanie otaczających powierzchni,
 • interaktywne chwytanie linii zaokrąglania.

2. Edycja powierzchniowa

Użycie nowoczesnego narzędzia, jakim jest edycja powierzchniowa, pomaga otrzymać optymalny kształt, w możliwie jak najkrótszym czasie. Funkcja ta to:

 • interaktywna modyfikacja przycinanych granic,
 • wydłużanie powierzchni utrzymujących ciągłość,
 • interaktywne edytowanie złożonych powierzchni dla gładkości,
 • użycie zaawansowanych narzędzi morfingu, w celu modyfikacji wielu powierzchni w jednej operacji.

3. Kluczowy pomiar cech

Funkcja ta umożliwia:

 • mierzenie cech modelu CAD dynamicznie, bezpośrednio na ekranie,
 • otrzymywanie kluczowych wymiarów szybko i dokładnie,
 • efektywne tworzenie szczegółowych planów,
 • pomiar kątów wklęsłości i istotnych kątów bezpośrednio z brył lub powierzchni,
 • tworzenie przekrojów części w dowolnej orientacji, do szybkiej oceny długości łańcuchów elementów.

4. Analiza jakości powierzchni

Funkcja umożliwia podgląd części, z podświetleniem nierówności na mapie płaszczyzny. Narzędzia edycji umożliwiają rozwiązywanie problemów zapobieganie opóźnieniom produkcji. Dodatkowo:

 • dynamiczne dostosowanie orientacji części, w celu eliminacji podcięć,
 • odnajdowanie nierówności na matrycy lub stemplu, które mogą powodować problemy w produkcji.

5. Wypełnianie powierzchni

Funkcja umożliwia odnajdowanie ubytków lub naddatków na krawędziach i wypełnienie ich za pomocą równych powierzchni.

6. Uzupełnienie powierzchni

Funkcja pozwalająca na tworzenie powierzchni, w celu wypełnienia danego segmentu, bezpośrednio przy użyciu obrysu części.

7. Powierzchnia pochylenia

Funkcja umożliwiająca dodawanie powierzchni i krzywych pochylenia, w celu zabezpieczenia materiału przed obrotem w czasie tłoczenia. Możliwość tworzenia poprzez wybranie linii podziału lub szkicowanie własnych krzywizn.

8. Linia cięcia

Automatyzacja procesu tworzenia linii cięcia, dla elementów wymagających dotłaczania.

Zaślepianie żeber w PowerShape umożliwia automatyczne tworzenie powierzchni zaślepiających żebra na formach i matrycach.

żeb

PowerShape jest doskonałym dodatkiem do modelowania w PowerMill i FeatureCAM, pomagającym w tworzeniu geometrii niezbędnej do uzyskania najlepszych wyników pracy maszyny CNC. Oprogramowanie pozwala na definiowanie obszarów granicznych obróbki oraz konstruowanie powierzchni i wykorzystywanie ich do ulepszonej kontroli ruchów maszyny 5-osiowej.

Funkcja Zaślepiania żeber to:

 • automatyczne zaślepianie żeber, w celu przyspieszenia produkcji form i matryc,
 • tworzenie wszystkich niezbędnych powierzchni za pomocą jednego kliknięcia,
 • możliwość użycia uzyskanej geometrii w oprogramowaniu PowerMill, w celu poprawy obróbki,
 • możliwość eksportu stycznych powierzchni do oprogramowania CAM, w celu ochrony narzędzi,
 • uzyskanie lepszej jakości obrabianych krawędzi z redukcją czasu cyklu.
Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach PowerShape w poszczególnych wersjach ⇒