PowerShape Premium to zaawansowane narzędzie wspierające inżynierię odwrotną i projektowanie elektrod.

Modelowanie bryłowe w PowerShape umożliwia tworzenie projektu w oparciu o jego historię, pomagając szybko i prosto tworzyć niezawodne modele.

mb

Funkcja Modelowanie bryłowe pozwala na łatwe definiowanie i edytowanie:

 • kuli,
 • prostopadłościanu,
 • walca,
 • torusa,
 • sprężyny,
 • stożka.

PowerShape Standard umożliwia import plików w neutralnych formatach CAD (np. IGES, STEP) oraz automatyczne wyszukiwanie i naprawę wad, które mogą utrudnić dalszy proces produkcji. PowerShape pozwala na identyfikację podcięć, małych promieni i przekroi cienkich ścianek oraz zastosowanie bezpośredniego modelowania do przygotowania części do produkcji.

PowerShape wspomaga projektowanie brył. Poza funkcją Modelowanie bryłowe, zawiera:

1. Operacje boolowskie – stosowanie łączenia operacji na bryłach i powierzchniach (różnica, dodawanie, część wspólna) w celu szybkiego tworzenia skomplikowanych kształtów.

2. Doktora Brył – narzędzie do naprawy modelu pozwalające znaleźć i naprawić wszelkie problemy związane z modelowaniem i translacją formatów. Umożliwia m.in.:

 • odtwarzanie brakujących lub uszkodzonych powierzchni,
 • wypełnianie otworów i szczelin,
 • usuwanie powtarzających się geometrii,
 • naprawianie błędów przycinania.

3. Modelowanie bezpośrednie – szybkie, łatwe w obsłudze narzędzie, które pozwala na tworzenie złożonych zmian nawet w zaimportowanych modelach nie posiadających historii. Funkcja ta pozwala m.in. na zmianę rozmiaru lub kształtu zaokrągleń,  kieszeni itp. Umożliwia modyfikowanie powierzchni/cech poprzez:

 • przesunięcie,
 • offset,
 • obrót,
 • skalowanie,
 • podział,
 • zastępowanie powierzchni.

4. Analizę wizualną modelu – interaktywne narzędzia do analizy modelu identyfikują potencjalne problemy z geometrią pod kątem wytwarzania jeszcze przed rozpoczęciem obróbki. Funkcja umożliwia:

 • wyszukiwanie cienkich ścianek i małych promieni wymagających dodatkowych zabiegów obróbki,
 • scalanie powierzchni w celu uproszczenia obróbki,
 • tworzenie powierzchni referencyjnych do obróbki wieloosiowej.

Dodatkowo PowerShape posiada wydajne narzędzie do modelowania, które pozwala na szybkie i proste wprowadzanie potrzebnych zmian, w tym:

 • tworzenie lub modyfikacja zaokrągleń w celu uproszczenia obróbki,
 • edycja kątów pochylenia dla łatwiejszego usunięcia części po formowaniu,
 • tworzenie złożonych powierzchni podziału.

Modelowanie powierzchniowe w PowerShape umożliwia szybkie i proste tworzenie niezawodnych modeli.

Funkcja Modelowanie powierzchniowe pozwala na łatwe definiowanie i edytowanie:

 • płaszczyzn,
 • sfer,
 • cylindrów,
 • torusów,
 • stożków,
 • sprężyn.
mp

Projekt Produktu & Wzornictwo Przemysłowe

Szybkie narzędzia do szkicowania pozwalają na proste tworzenie dokładnych krzywych, w celu kształtowania form powierzchniowych. Narzędzia morfingu pozwalają odkrywać nowe warianty designu poprzez interaktywne odkształcanie modeli. Proste w użyciu narzędzia do edycji powierzchni, pozwalają modyfikować kształty wraz z rozwijaniem się pomysłu. Powierzchnie, bryły czy złożenia dopasowują się idealnie do siebie, dostarczając narzędzie do projektowania, które nie tylko sprawia, że detal wygląda ładnie, ale również jest funkcjonalny i ma technologiczną konstrukcję. Zaawansowane narzędzia do nawijania umożliwiają dodawanie ozdobnych tekstur do skomplikowanych kształtów dowolnej struktury, tworząc projekty, których nie da się wykonać w inny sposób. PowerShape daje użytkownikowi pełną swobodę tworzenia dowolnego kształtu.

Opakowania

Projektanci opakowań starają się znaleźć coraz bardziej innowacyjne i atrakcyjne sposoby do prezentowania produktów swoim klientom. Szybkość oraz dokładność narzędzi do modelowania powierzchniowego w PowerShape, dają pełną swobodę tworzenia ekscytujących kształtów. Unikalne narzędzie “skalowania do objętości” pomaga zagwarantować, że projekt nie tylko wygląda dobrze, ale będzie zawierał także odpowiednią ilość produktu.

Elastyczne Modelowanie Powierzchniowe w PowerShape to:

 • Inteligentny Kreator Powierzchni – ułatwia modelowanie powierzchniowe, poprzez automatyczną sugestię najbardziej odpowiedniego typu powierzchni w oparciu o wybrane krzywe,
 • intuicyjne narzędzia do edycji – pozwalają na modyfikację każdej powierzchni w dowolnym momencie,
 • zaawansowane funkcje do kontroli styczności,
 • możliwość modyfikowania i manipulowania krzywymi i puntami powierzchni,
 • możliwość łączenia i dzielenia powierzchni,
 • możliwość konwertowania brył na powierzchnie i odwrotnie,
 • możliwość wykorzystania powierzchni do operacji modelowania bryłowego do tworzenia estetycznego designu części.

Tłoczniki i stemple w PowerShape to wachlarz specjalistycznych narzędzi do projektowania tłoczników i stempli, pomagających konstruktorom oszczędzić czas oraz poprawić jakość produktów.

ts

1.Potężne narzędzia do zaokrągleń

Potężne, a jednocześnie proste w użyciu zaokrąglanie, pomaga stworzyć idealne połączenie między powierzchniami, ułatwiając przepływ materiału i zwiększając jakość wytwarzanych części. Narzędzia do zaokrąglania zawierają:

 • wielopowierzchniowe zaokrąglanie,
 • stały lub zmienny promień,
 • automatyczne przycinanie otaczających powierzchni,
 • interaktywne chwytanie linii zaokrąglania.

2. Edycja powierzchniowa

Użycie nowoczesnego narzędzia, jakim jest edycja powierzchniowa, pomaga otrzymać optymalny kształt, w możliwie jak najkrótszym czasie. Funkcja ta to:

 • interaktywna modyfikacja przycinanych granic,
 • wydłużanie powierzchni utrzymujących ciągłość,
 • interaktywne edytowanie złożonych powierzchni dla gładkości,
 • użycie zaawansowanych narzędzi morfingu, w celu modyfikacji wielu powierzchni w jednej operacji.

3. Kluczowy pomiar cech

Funkcja ta umożliwia:

 • mierzenie cech modelu CAD dynamicznie, bezpośrednio na ekranie,
 • otrzymywanie kluczowych wymiarów szybko i dokładnie,
 • efektywne tworzenie szczegółowych planów,
 • pomiar kątów wklęsłości i istotnych kątów bezpośrednio z brył lub powierzchni,
 • tworzenie przekrojów części w dowolnej orientacji, do szybkiej oceny długości łańcuchów elementów.

4. Analiza jakości powierzchni

Funkcja umożliwia podgląd części, z podświetleniem nierówności na mapie płaszczyzny. Narzędzia edycji umożliwiają rozwiązywanie problemów zapobieganie opóźnieniom produkcji. Dodatkowo:

 • dynamiczne dostosowanie orientacji części, w celu eliminacji podcięć,
 • odnajdowanie nierówności na matrycy lub stemplu, które mogą powodować problemy w produkcji.

5. Wypełnianie powierzchni

Funkcja umożliwia odnajdowanie ubytków lub naddatków na krawędziach i wypełnienie ich za pomocą równych powierzchni.

6. Uzupełnienie powierzchni

Funkcja pozwalająca na tworzenie powierzchni, w celu wypełnienia danego segmentu, bezpośrednio przy użyciu obrysu części.

7. Powierzchnia pochylenia

Funkcja umożliwiająca dodawanie powierzchni i krzywych pochylenia, w celu zabezpieczenia materiału przed obrotem w czasie tłoczenia. Możliwość tworzenia poprzez wybranie linii podziału lub szkicowanie własnych krzywizn.

8. Linia cięcia

Automatyzacja procesu tworzenia linii cięcia, dla elementów wymagających dotłaczania.

Zaślepianie żeber w PowerShape umożliwia automatyczne tworzenie powierzchni zaślepiających żebra na formach i matrycach.

żeb

PowerShape jest doskonałym dodatkiem do modelowania w PowerMill i FeatureCAM, pomagającym w tworzeniu geometrii niezbędnej do uzyskania najlepszych wyników pracy maszyny CNC. Oprogramowanie pozwala na definiowanie obszarów granicznych obróbki oraz konstruowanie powierzchni i wykorzystywanie ich do ulepszonej kontroli ruchów maszyny 5-osiowej.

Funkcja Zaślepiania żeber to:

 • automatyczne zaślepianie żeber, w celu przyspieszenia produkcji form i matryc,
 • tworzenie wszystkich niezbędnych powierzchni za pomocą jednego kliknięcia,
 • możliwość użycia uzyskanej geometrii w oprogramowaniu PowerMill, w celu poprawy obróbki,
 • możliwość eksportu stycznych powierzchni do oprogramowania CAM, w celu ochrony narzędzi,
 • uzyskanie lepszej jakości obrabianych krawędzi z redukcją czasu cyklu.

Kreator Elektrod w PowerShape to proste w użyciu narzędzie, prowadzące użytkownika przez cały proces projektowania elektrody. Pozwala na usprawnienie przepływu danych i efektywne jej wytwarzanie.

kr

W PowerShape dostępny jest zestaw narzędzi służących do modelowania, wytwarzania oraz kontroli elektrod. Kreatory zawarte w oprogramowaniu umożliwiają szybkie wyodrębnianie obszarów technologicznych, wymagających zastosowania elektrodrążenia. Utworzoną w PowerShape elektrodę, wraz ze wszystkimi kryteriami technologicznymi, można połączyć ze znanymi systemami paletyzacji od wiodących dostawców. Kreator elektrod pozwala na eksport danych do PowerMill, dla automatycznego generowania ścieżki narzędzia, oraz określenie punktów pomiarowych na potrzeby PowerInspect OMV. Pozwala to na ujednolicenie procesu wytwarzania elektrod i stanowi unikalne rozwiązanie.

Projektowanie elektrod

Kreator Elektrod w PowerShape umożliwia:

 • wyodrębnianie geometrii elektrody z modeli bryłowych lub powierzchniowych,
 • wykorzystanie narzędzi modelowania bezpośredniego, w celu zapewnienia odpowiednich prześwitów lub usunięcia niepożądanych cech,
 • definiowanie wymiarów elektrody wraz z materiałem wyjściowym,
 • automatyczny dobór kształtu roboczego elektrody, dostosowanego do obróbki danej geometrii bazowej,
 • wybór uchwytu elektrody z katalogów takich firm jak Erowa, Hirshmann, System 3R lub bazy podstawowych uchwytów,
 • wyodrębnianie wielu regionów dla pojedynczej elektrody,
 • unikanie kolizji między poszczególnymi częściami elektrody a modelem,
 • dodawanie punktów służących do późniejszych pomiarów,
 • tworzenie dokumentacji ustawienia elektrody,
 • przechowywanie wszystkich informacji o elektrodzie (geometrii, procesie wytwarzania oraz inspekcji), w jednym pliku .TRODE,
 • eksport gotowej elektrody w wielu formatach CAD, w tym IGES, DGK oraz Parasolid™,
 • tworzenie plików wyjściowych do bezpośredniej obsługi maszyn EDM m.in. AgieCharmilles.

GŁÓWNE ZALETY

 1. Prosty w obsłudze – interfejs zbudowany na zasadzie prostego kreatora.
 2. Niezawodny – możliwość tworzenia idealnych elektrod z powierzchni lub brył.
 3. Elastyczny – możliwość manualnego tworzenia niestandardowych oraz złożonych elektrod, lub rozwiązań zawartych w katalogu.
 4. Ekonomiczny – możliwość automatycznego tworzenia dokładnych arkuszy ustawczych.

Inżynieria odwrotna w PowerShape umożliwia tworzenie złożonych modeli 3D przy użyciu dowolnego typu danych, w tym siatki trójkątów. Umożliwia odtworzenie modelu zgodnie z pierwotną intencją projektanta, łącząc tradycyjną inżynierię odwrotną i techniki modelowania powierzchniowego i bryłowego.

re

Reinżynieria pozwala na szybkie i skuteczne tworzenie użytecznych modeli CAD istniejących już części. PowerShape daje pełną swobodę modyfikacji projektu, w celu dopasowania go do nowoczesnych metod wytwarzania lub nowych materiałów, bez względu na to jak złożony jest oryginalny kształt. Model 3D CAD może być porównywany z oryginalnymi zeskanowanymi danymi na każdym etapie, celem zapewniania idealnego odwzorowania geometrii.

Inżynieria odwrotna to nie tylko proste odtworzenie istniejącej już części lub komponentu.  Zazwyczaj części, na podstawie których chcemy zaprojektować model, noszą już ślady zużycia lub są uszkodzone – użytkownik podczas kopiowania będzie powielał te błędy. Celem Inżynierii Odwrotnej jest ponowne ujęcie koncepcji designu z pierwotną koncepcją.

Inżynieria odwrotna – tradycyjne narzędzia odwrotnej inżynierii pozwalają tworzyć komputerowe repliki fizycznie istniejących modeli, również tych uszkodzonych lub zużytych.

Inżynieria odwrotna oparta na modelu CAD – PowerShape pozwala na użycie Inżynierii Odwrotnej w celu uchwycenia intencji projektu części lub narzędzia. Nawijanie powierzchni, zaokrąglenia a także powierzchnie i bryły mogą być użyte razem do idealnego odwzorowania rzeczywistej części.

Segmentacja siatki– PowerShape posiada unikatowy, inteligentny kreator powierzchni umożliwiający automatyczne dopasowanie i tworzenie prymitywów (np. stożków, walców) z siatki trójkątów.

Edycja i wygładzanie trójkątów – PowerShape zawiera zestaw łatwych w użyciu narzędzi do edycji trójkątów, które pozwalają naprawić wszystkie usterki znalezione w zeskanowanych modelach np. wypełnianie otworów, wygładzanie siatki.

Korzyści: 

 • inżynieria odwrotna dla istniejących modeli i części,
 • szybkie, automatyczne generowanie powierzchni z siatki trójkątów,
 • tworzenie plików .STL dla szybkiego prototypowania,
 • możliwość edycji siatki trójkątów,
 • możliwość bezpośredniego połączenia ze skanerem np. Artec, Creaform, Faro lub Kreon,
 • możliwość nawijania reliefów 3D na bryły i powierzchnie, w celu tworzenia tekstury lub logo na modelu,
 • interaktywne narzędzia do wygładzania oraz rzeźbienie siatki trójkątów, w rzeczywistym czasie.
Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach PowerShape w poszczególnych wersjach ⇒