.

Oprogramowanie Autodesk® PowerShape ® jest wyspecjalizowanym rozwiązaniem do przygotowania skomplikowanych części do produkcji.

Oprogramowanie do modelowania powierzchniowego, bryłowego oraz siatki trójkątów. PowerShape dostępny jest w trzech wersjach: Standard, Premium oraz Ultimate.

ps

Czy stajesz w obliczu takich wyzwań?

 • Praca z modelami pochodzącymi  z różnych systemów CAD.
 • Zwiększony nacisk na konwersję importowanych modeli CAD, w jak najkrótszym czasie.
 • Zarządzanie projektowaniem, produkcją i wykorzystaniem elektrod.
 • Naprawa i modyfikacja uszkodzonych plików CAD, tak aby mogły zostać wytworzone (np: przez dodanie pochylenia, zaokrągleń, itd.).
 • Reagowanie na zmiany w projekcie, które pojawiają się na późnym etapie procesu wytwarzania.
 • Praca na dużych, złożonych modelach, wymagająca skomplikowanych linii.
 • Jak najefektywniejsze wykorzystanie możliwości maszyny 5-osiowej CNC oraz oprogramowania CAM.
 • Skanowanie elementów fizycznych i konwersja danych do wysokiej jakości modeli 3D.

10 powodów, dla których warto wybrać PowerShape

 1. Import modeli ze wszystkich powszechnie stosowanych systemów CAD.
 2. Wyszukiwanie i naprawa krytycznych wad, które mogą skomplikować następne procesy.
 3. Wykorzystanie specjalnych narzędzi dedykowanych do modelowania form i matryc.
 4. Ciągłość pracy, nawet gdy importowany model CAD nie jest doskonały.
 5. Praca z dowolną kombinacją powierzchni, brył i dużych siatek STL.
 6. Wysyłanie ukończonych modeli bezpośrednio do PowerMill lub do FeatureCAM, w celu wykonania obróbki.
 7. Podział modeli na rdzenie, matryce i suwaki, przy użyciu prostego Kreatora.
 8. Zarządzanie projektowaniem, wytwarzaniem i wykorzystaniem elektrod dla EDM.
 9. Bezpośrednie połączenie ze sprzętem skanującym na potrzeby inżynierii odwrotnej.
 10. Inżynieria odwrotna złożonych części, przy użyciu zaawansowanych narzędzi do edycji chmury punktów i modelowania siatki.

PowerShape Standard to narzędzie wspierające modelowanie powierzchniowe i bryłowe oraz tworzenie matrycy i stempla.

Zaślepianie żeber

Funkcja umożliwia automatyczne tworzenie powierzchni zaślepiających żebra na formach i matrycach.

Zaślepianie żeber w PowerShape umożliwia automatyczne tworzenie powierzchni zaślepiających żebra na formach i matrycach. PowerShape jest doskonałym dodatkiem do modelowania w PowerMill i FeatureCAM, pomagającym w tworzeniu geometrii niezbędnej do uzyskania najlepszych wyników pracy maszyny CNC.

Tłoczniki i stemple

Tłoczniki i stemple to wachlarz specjalistycznych narzędzi do projektowania tłoczników i stempli.

Tłoczniki i stemple w PowerShape to wachlarz specjalistycznych narzędzi do projektowania tłoczników i stempli, pomagających konstruktorom oszczędzić czas oraz poprawić jakość produktów. Potężne, a jednocześnie proste w użyciu zaokrąglanie, pomaga stworzyć idealne połączenie między powierzchniami, ułatwiając przepływ materiału.

Modelowanie bryłowe

Funkcje umożliwiające tworzenie niezawodnych modeli bryłowych.

Modelowanie bryłowe w PowerShape umożliwia tworzenie projektu w oparciu o jego historię, pomagając szybko i prosto tworzyć niezawodne modele. PowerShape Standard umożliwia import plików w neutralnych formatach CAD (np. IGES, STEP) oraz automatyczne wyszukiwanie i naprawę wad, które mogą utrudnić dalszy proces produkcji.

Aby dowiedzieć się więcej  o funkcjach  PowerShape Standard ⇒

PowerShape Premium to zaawansowane narzędzie wspierające inżynierię odwrotną i projektowanie elektrod.

Modelowanie powierzchniowe

Szybkie tworzenie niezawodnych modeli powierzchniowych.

Modelowanie powierzchniowe w PowerShape umożliwia szybkie i proste tworzenie niezawodnych modeli.  Szybkie narzędzia do szkicowania pozwalają na proste tworzenie dokładnych krzywych, w celu kształtowania form powierzchniowych. Narzędzia morfingu pozwalają odkrywać nowe warianty designu poprzez interaktywne odkształcanie modeli.

Inżynieria odwrotna

Tworzenie złożonych modeli 3D w oparciu o siatkę trójkątów.

Inżynieria odwrotna w PowerShape umożliwia tworzenie złożonych modeli 3D przy użyciu dowolnego typu danych, w tym siatki trójkątów. Umożliwia odtworzenie modelu zgodnie z pierwotną intencją projektanta, łącząc tradycyjną inżynierię odwrotną i techniki modelowania powierzchniowego i bryłowego.

Aby dowiedzieć się więcej  o funkcjach PowerShape Premium ⇒

PowerShape Ultimate to zaawansowane narzędzie wspierające proces projektowania form.

Kreator elektrod

Funkcje wspierające efektywne wytwarzanie elektrod EDM.

Kreator Elektrod w PowerShape to proste w użyciu narzędzie, prowadzące użytkownika przez cały proces projektowania elektrody. Pozwala na usprawnienie przepływu danych i efektywne jej wytwarzanie. W PowerShape dostępny jest zestaw narzędzi służących do modelowania, wytwarzania oraz kontroli elektrod.

Kreator form

Wszechstronne narzędzie do projektowania skomplikowanych form.

Kreator form w PowerShape to wachlarz specjalistycznych narzędzi, ułatwiających projektantom tworzenie stempli, matryc oraz całych form,  pozwalających oszczędzić ich czas oraz poprawić jakość produktów.

Aby dowiedzieć się więcej  o funkcjach PowerShape Ultimate ⇒
ps19
Współpraca projektowa PowerShape

Standard

PowerShape

Premium

PowerShape

Ultimate

Import/eksport formatów CAD

Import plików w formatach neutralnych oraz z innych programów, m.in IGES, STEP, AutoCAD, Siemens NX oraz CATIA. Eksport modeli w wybranych formatach w celu ułatwienia komunikacji między użytkownikami

Autodesk Drive (tylko w subskrypcji)

Możliwość zapisu projektu do swojej indywidualnej chmury danych Autodesk i dzielenia się nimi ze swoimi współpracownikami

Shared Views (tylko w subskrypcji)

Wysyłanie projektów PowerShape do podglądu swoim współpracownikom za pomocą linku do przeglądarki WWW

Modelowanie powierzchni i brył PowerShape

Standard

PowerShape

Premium

PowerShape

Ultimate

Modelowanie krawędziowe

Tworzenie linii, łuków i krzywych za pomocą inteligentnego kursora lub określenia współrzędnych

Nesting

Możliwość układania elementów krawędziowych (nestingu) wewnątrz zdefiniowanych granic

Modelowanie powierzchniowe

Tworzenie i edycja powierzchni. Łatwe definiowanie płaszczyzn, stożków, cylindrów, sfer, torusów oraz sprężyn

Kreator powierzchni

Automatyczne tworzenie powierzchni opartych na geometrii krawędziowej, za pomocą inteligentnego kreatora

Modelowanie bryłowe

Tworzenie złożonych modeli bryłowych zawierających historię modelu

Modelowanie bezpośrednie

Możliwość edycji modelu np. przesunięcie, offset, obrót, skalowanie, zastępowanie powierzchni (również części importowanych, bez historii modelu)

Operacje boolowskie dla brył i powierzchni

Możliwość zastosowania operacji boolowskich (dodawanie, różnica, część wspólna) dla łączenia operacji na bryłach i powierzchniach

Doktor brył

Tworzenie szybkiej analizy i naprawy błędów w zaimportowanych modelach bryłowych

Modelowanie złożeń

Możliwość definiowania biblioteki komponentów oraz tworzenia złożeń

Analiza wizualna modelu

Tworzenie analizy wizualnej modelu, polegającej na cieniowaniu: podcięcia, gładkości, minimalnego promienia, grubość ścianki, dostępności

Cechy Power

Możliwość tworzenia komponentu z wybranych brył zawierających cechy Power, które służącą do dopasowania danych elementów złożenia, poprzez określenie optymalnego luzu między nimi

Analiza porównawcza modeli CAD

Tworzenie wizualizacji różnic między dwoma wskazanymi modelami CAD

Morphing modeli

Możliwość zniekształcania modeli za pomocą narzędzi do morfingu

Modelowanie form i narzędzi PowerShape

Standard

PowerShape

Premium

PowerShape

Ultimate

Tworzenie rysunków 2D

Możliwość tworzenia dokumentacji płaskiej zawierającej widok części, przekroje, wymiary oraz adnotacje

 ∨
Powierzchnie pochylenia/krzywe pochylenia

Możliwość tworzenia powierzchni i krzywych pochylenia, w celu udoskonalenia swoich projektów, np. form i matryc

Kreator matrycy i stempla

Możliwość tworzenia matrycy i stempla za pomocą kreatora, z uwzględnieniem linii i powierzchni podziału oraz skurczu materiału

Separacja rdzenia i matrycy

Możliwość podziału modelu na rdzeń bryłowy i matrycę wraz z wizualizacją podcięcia oraz symulacją ich rozsunięcia

Zaślepianie żeber

Możliwość automatycznego tworzenia powierzchni zaślepiających żebra na formach i matrycach

 ∨
Morphing obiektów do chmury punktów/ siatki trójkątów

Możliwość zniekształcania modelu 3D, w celu dopasowania go do kształtu chmury punktów lub siatki trójkątów

Nawijanie/odwijanie krzywej

Możliwość nawijania krzywych na powierzchnie i bryły 3D; możliwość odwijania krzywych 3D, w celu tworzenia profili 2D

Specjalistyczne powierzchnie do tłoczników

Możliwość tworzenia specjalistycznych powierzchni niezbędnych w procesie tłoczenia

Kreator formy

Możliwość projektowania form za pomocą wbudowanego kreatora, zawierającego katalogi standardowych płyt i elementów (Hasco, DME, DMS, Strack itp.)

Biblioteka komponentów

Możliwość użycia biblioteki gotowych komponentów do tworzenia złożeń

Tworzenie elektrod

PowerShape

Standard

PowerShape

Premium

PowerShape

Ultimate

Kreator tworzenia elektrod

Możliwość tworzenia elektrod za pomocą kreatora, z uwzględnieniem uchwytów, szczelin iskrowych oraz sprawdzania kolizji

Tworzenie arkuszy ustawczych elektrod

Możliwość tworzenia elektronicznych arkuszy ustawczych, pomocnych w procesie wytwarzania elektrod

Możliwość eksportu elektrody do PowerMill

Możliwość eksportu plików TRODE, zawierających dane o szczelinie iskrowej i procesie obróbczym do PowerMill

Możliwość eksportu elektrody do PowerInspect

Możliwość eksportu elektrody do PowerInspect, w celu sprawdzenia elektrody przed procesem EDM, poprzez definiowanie krytycznych pomiarów

Export elektrody zawierający pliki wymiany danych EDM

Możliwość eksportu najważniejszych danych o elektrodzie (kształt, obrót, szczelina iskrowa) dla maszyny EDM (np. Agie Charmilles, Makino, JDMA EPX)

Inżynieria odwrotna

PowerShape

Standard

PowerShape

Premium

PowerShape

Ultimate

Import/Eksport plików STL

Import dużych plików w formacie .STL oraz możliwość ich eksportu w formacie binarnym lub ASCII

Import chmury punktów

Import chmury punktów w różnych formatach m.in. ASCII

Możliwość połączenia ze skanerem

Możliwość bezpośredniego połączenia ze skanerem np. Artec, Creaform, Faro oraz Kreon

Edycja chmury punktów

Możliwość edycji zaimportowanej chmury punktów np. usuwanie, wygładzanie punktów, w celu uzyskania żądanej tolerancji

Edycja siatki trójkątów

Możliwość edycji siatki trójkątów, w celu naprawy jej błędów np. wypełnianie otworów, wygładzanie siatki

Wyrównywanie modeli

Możliwość automatycznego wyrównania siatki trójkątów z innymi siatkami, powierzchniami lub bryłami, w celu uzyskania najlepszego dopasowania modelu

Teksturowanie i logo

Możliwość nawijania reliefów 3D na bryły i powierzchnie, w celu stworzenia tekstury lub logo na modelu

Segmentacja siatki

Możliwość automatycznego dopasowania i tworzenia prymitywów (np. stożków, walców) z siatki trójkątów

Powierzchniowanie na siatkę trójkątów

Możliwość automatycznego tworzenia złożonych powierzchni odwzorowujących siatkę trójkątów

Modelowanie trybrydowe

Możliwość połączenia powierzchni, brył i trójkątów za pomocą operacji boolowskich, w celu tworzenia skomplikowanych modeli

Interaktywne rzeźbienie siatki trójkątów

Możliwość dynamicznego dodawania i usuwania materiału z siatki trójkątów, w celu poprawy jej jakości