PowerInspect Standard wspiera kontrolę geometryczną, raportowanie oraz ręczne urządzenia pomiarowe.

Kontrola geometryczna w PowerInspect pozwala na pomiar cech 2D i 3D.

Wykrywanie Cech Geometrycznych

PowerInspect pozwala na szybkie i proste pomiary cech geometrycznych z lub bez udziału modelu CAD. Wykrywanie cech przyspiesza proces pomiarowy. Użytkownik ma jedynie za zadanie wskazać odpowiednie punkty, a oprogramowanie wykryje rodzaj cechy oraz nada jej odpowiednie wartości, bezpośrednio z modelu CAD.

Korzyści:

 • szybszy, prostszy pomiar cech geometrycznych,
 • automatyczne pobieranie wartości nominalnych bezpośrednio z modelu CAD zmniejsza ryzyko błędów pomiarowych,
 • prosty, graficzny interfejs użytkownika, pozwala na szybkie, łatwe i interaktywnie programowanie,
 • bezpośredni wybór cech z modelu CAD przyspiesza programowanie pomiarów cech.

PowerInspect umożliwia dodawanie tolerancji i wymiarowania geometrycznego (GD&T) do sekwencji inspekcji. Oprogramowanie posiada kreator, który prowadzi użytkownika przez cały proces. Rozbudowane możliwości GD&T obejmują:

 • tolerancje położenia (równoległości, prostopadłości, nachylenia, współosiowości, symetrii, pozycji),
 • tolerancje położenia i kształtu (kształtu wyznaczonego zarysu, kształtu wyznaczonej powierzchni, wszystkie tolerancje bicia).

Podgląd na geometrię pozwala wyodrębnić użytkownikowi dane nominalne z pliku CAD i przekształcić je w punkty pomiarowe. Pozwala to oszczędzić czas i wyeliminować żmudne wprowadzanie oczekiwanych cech danych.

Raportowanie w PowerInspect to automatyczne generowanie przejrzystego i czytelnego raportu pomiarowego.

PowerInspect automatycznie generuje przejrzysty i czytelny raport pomiarowy. Może on zostać wzbogacony o kolejne widoki części, prezentujące ważne informacje wymiarowe oraz graficzne bazujące na modelu 3D. Oprogramowanie umożliwia przygotowanie zarówno zwięzłych raportów na pojedynczych stronach, jak i tych wielostronnicowych, graficznie rozbudowanych, zawierających opisy i adnotacje dla odbiorców końcowych.

PowerInspect umożliwia podgląd wyników wszystkich pomiarów za pomocą jednego kliknięcia. Możliwe jest również kolorowe podkreślenie i graficzne zaakcentowanie potencjalnych problemów. Wyniki mogą być eksportowane do HTML, Microsoft Excel® oraz niestandardowych formatów Klienta.

Korzyści:

 • proste tworzenie raportów,
 • eksportowanie widocznego obrazu poprzez jedno kliknięcie,
 • automatyczne tworzenie pełnego raportu tekstowego,
 • szybkie i łatwe do zrozumienia raporty.

PowerInspect obsługuje wszystkie ręczne urządzenia pomiarowe, takie jak np. ramiona pomiarowe oraz ręczne maszyny CMM.

PowerInspect to zaawansowane rozwiązanie do kontroli jakości pozwalające na intuicyjne przygotowanie planu pomiarowego. Oprogramowanie posiada zautomatyzowane strategie do kontroli geometrii CAD. PowerInspect Standard umożliwia import pojedynczych plików w neutralnych formatach CAD.

Korzyści:

 • skrócenie czasu inspekcji do minimum,
 • łatwy do zrozumienia wynik pomiarów,
 • programowanie rutynowych kontroli umożliwiające spójne wyniki z różnych pomiarów.

Najważniejsze cechy PowerInspect to:

 • wykrywanie cech geometrycznych ,
 • błyskawiczne pomiary w czasie rzeczywistym,
 • konfigurowalny interfejs użytkownika,
 • import neutralnych plików CAD,
 • szybkie i proste tworzenie raportów.
Aby dowiedzieć się więcej  o funkcjach PowerInspect w poszczególnych wersjach ⇒