PowerInspect Premium wspiera pomiar bezstykowy oraz pomiar powierzchni.

Kontrola geometryczna w PowerInspect pozwala na pomiar cech 2D i 3D.

Wykrywanie Cech Geometrycznych

PowerInspect pozwala na szybkie i proste pomiary cech geometrycznych z lub bez udziału modelu CAD. Wykrywanie cech przyspiesza proces pomiarowy. Użytkownik ma jedynie za zadanie wskazać odpowiednie punkty, a oprogramowanie wykryje rodzaj cechy oraz nada jej odpowiednie wartości, bezpośrednio z modelu CAD.

Korzyści:

 • szybszy, prostszy pomiar cech geometrycznych,
 • automatyczne pobieranie wartości nominalnych bezpośrednio z modelu CAD zmniejsza ryzyko błędów pomiarowych,
 • prosty, graficzny interfejs użytkownika, pozwala na szybkie, łatwe i interaktywnie programowanie,
 • bezpośredni wybór cech z modelu CAD przyspiesza programowanie pomiarów cech.

PowerInspect umożliwia dodawanie tolerancji i wymiarowania geometrycznego (GD&T) do sekwencji inspekcji. Oprogramowanie posiada kreator, który prowadzi użytkownika przez cały proces. Rozbudowane możliwości GD&T obejmują:

 • tolerancje położenia (równoległości, prostopadłości, nachylenia, współosiowości, symetrii, pozycji),
 • tolerancje położenia i kształtu (kształtu wyznaczonego zarysu, kształtu wyznaczonej powierzchni, wszystkie tolerancje bicia).

Podgląd na geometrię pozwala wyodrębnić użytkownikowi dane nominalne z pliku CAD i przekształcić je w punkty pomiarowe. Pozwala to oszczędzić czas i wyeliminować żmudne wprowadzanie oczekiwanych cech danych.

Raportowanie w PowerInspect to automatyczne generowanie przejrzystego i czytelnego raportu pomiarowego.

PowerInspect automatycznie generuje przejrzysty i czytelny raport pomiarowy. Może on zostać wzbogacony o kolejne widoki części, prezentujące ważne informacje wymiarowe oraz graficzne bazujące na modelu 3D. Oprogramowanie umożliwia przygotowanie zarówno zwięzłych raportów na pojedynczych stronach, jak i tych wielostronnicowych, graficznie rozbudowanych, zawierających opisy i adnotacje dla odbiorców końcowych.

PowerInspect umożliwia podgląd wyników wszystkich pomiarów za pomocą jednego kliknięcia. Możliwe jest również kolorowe podkreślenie i graficzne zaakcentowanie potencjalnych problemów. Wyniki mogą być eksportowane do HTML, Microsoft Excel® oraz niestandardowych formatów Klienta.

Korzyści:

 • proste tworzenie raportów,
 • eksportowanie widocznego obrazu poprzez jedno kliknięcie,
 • automatyczne tworzenie pełnego raportu tekstowego,
 • szybkie i łatwe do zrozumienia raporty.

PowerInspect obsługuje wszystkie ręczne urządzenia pomiarowe, takie jak np. ramiona pomiarowe oraz ręczne maszyny CMM.

PowerInspect to zaawansowane rozwiązanie do kontroli jakości pozwalające na intuicyjne przygotowanie planu pomiarowego. Oprogramowanie posiada zautomatyzowane strategie do kontroli geometrii CAD. PowerInspect Standard umożliwia import pojedynczych plików w neutralnych formatach CAD.

Korzyści:

 • skrócenie czasu inspekcji do minimum,
 • łatwy do zrozumienia wynik pomiarów,
 • programowanie rutynowych kontroli umożliwiające spójne wyniki z różnych pomiarów.

Najważniejsze cechy PowerInspect to:

 • wykrywanie cech geometrycznych ,
 • błyskawiczne pomiary w czasie rzeczywistym,
 • konfigurowalny interfejs użytkownika,
 • import neutralnych plików CAD,
 • szybkie i proste tworzenie raportów.

PowerInspect umożliwia pomiar bezstykowy poprzez połączenie z głowicami laserowymi oraz urządzeniami optycznymi. PowerInspect Premium pozwala na import pojedynczych modeli oraz złożeń, w neutralnych formatach CAD oraz plików pochodzących z programów zewnętrznych.

Pomiar bezstykowy w PowerInspect umożliwia inspekcję modeli CAD za pomocą skanera laserowego na ramieniu pomiarowym. Umożliwia również pobieranie danych z urządzenia bez użycia modelu CAD oraz ich eksport w formacie .STL do innego programu CAD.

Zbieranie Danych

PowerInspect umożliwia eksport zebranych laserowo danych do oprogramowania CAD (np. PowerShape Premium) na potrzeby inżynierii odwrotnej.

Korzyści:

 • szybkie zbieranie danych ze skomplikowanych komponentów na potrzeby inżynierii odwrotnej,
 • kompatybilność zebranych danych z innymi programami,
 • eksport danych w formacie .STL .

Wydajność

Pomiar bezstykowy w PowerInspect podnosi wydajność procesu poprzez szybsze skanowanie dużych powierzchni, w porównaniu do metod stykowych.

Korzyści:

 • skrócenie czasu pobierania danych,
 • zwiększenie ilości zebranych do analizy danych,
 • krótsze czasy skanowania w porównaniu z sondami stykowymi.

Funkcjonalność

Funkcje wspomagające kontrolę bezstykową w PowerInspect umożliwiają szybką i prostą kontrolę złożonych komponentów.

Korzyści:

 • prosty w użyciu interfejs przeznaczony do skanowania laserowego,
 • pomiar delikatnych lub elastycznych elementów w czasie rzeczywistym,
 • szybkie, czytelne oraz graficzne podświetlenie błędów.

PowerInspect Premium umożliwia pomiar powierzchni w oparciu o analizę punktów oraz porównanie jej z wartościami nominalnymi modelu CAD.

Pomiar powierzchni

PowerInspect umożliwia kontrolę powierzchni oraz otrzymanie wyników zgodnych z modelem CAD, w czasie rzeczywistym. Kolorowe punkty informują o odchyleniu pomiarów od wartości nominalnej. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informację o zgodności mierzonego elementu, a także czytelny i zrozumiały raport pomiarowy.

Pomiary kierowane

PowerInspect umożliwia definiowanie krytycznych punktów pomiarowych.  Oprogramowanie wskazuje użytkownikowi miejsca ich występowania poprzez graficznie zaznaczenie lokalizacji. Dzięki temu proces pomiarowy jest uproszczony, dając przy tym powtarzalne i spójne wyniki. Pozwala to na zmaksymalizowanie ręcznego pomiaru, a także uproszczenie całej kontroli

Korzyści:

 • skrócenie czasu inspekcji do minimum,
 • łatwy do zrozumienia wynik kontroli nawet przy złożonych zadaniach pomiarowych,
 • programowanie rutynowych kontroli umożliwiające spójne wyniki z różnych pomiarów.

Najważniejsze cechy PowerInspect Premium to:

 • wykrywanie geometrycznych cech,
 • błyskawiczne pomiary w czasie rzeczywistym,
 • ponowne wykorzystanie pomiarów,
 • konfigurowalny interfejs użytkownika,
 • import plików CAD w formatach neutralnych,
 • odczyt/zapis plików CAD z programów zewnętrznych,
 • import pojedynczych modeli oraz złożeń,
 • szybkie i proste tworzenie raportów.
Aby dowiedzieć się więcej  o funkcjach PowerInspect w poszczególnych wersjach ⇒