.

Oprogramowanie Autodesk® PowerInspect ® sprawia, że kontrola złożonych powierzchni swobodnych jest prosta na każdym urządzeniu pomiarowym. To odpowiednie narzędzie do pracy z jednym interfejsem na wszystkich urządzeniach.

PowerInspect to rozwiązanie do kontroli jakości opartej na modelach CAD, współpracujące z wieloma rodzajami urządzeń. PowerInspect dostępny jest w trzech wersjach: Standard, Premium oraz Ultimate.

pi

Czy stajesz w obliczu takich wyzwań?

 • Praca z modelami pochodzącymi z różnych systemów CAD.
 • Złożone części z powierzchniami o dowolnych kształtach.
 • Różne rodzaje oprogramowania na różnych sprzętach.
 • Elastyczne lub delikatne części.
 • Operatorzy, którzy nie są w stanie pracować na każdym rodzaju sprzętu.
 • Sprawdzanie przyrządów i uchwytów.
 • Montaż części i ich wyrównywanie.
 • Optymalizacja i kontrola procesu.
 • Znalezienie optymalnego rozkładu przygotówki dla odlewanych lub kutych części.
 • Przerabianie części po zdjęciu jej z maszyny.
 • Minimalizowanie przestojów w pracy oraz kosztów, podczas przeprowadzania kontroli dużych części.

10 powodów, dla których warto wybrać PowerInspect

 1. Jedno rozwiązanie dla szerokiej gamy sprzętu do kontroli.
 2. Krótka krzywa uczenia się.
 3. Intuicyjne programowanie CAD.
 4. Zaawansowane możliwości czytania CAD.
 5. Wbudowane kreatory i strategie pomiarowe.
 6. Informacja zwrotna, wyświetlona na ekranie dla każdego mierzonego punktu.
 7. Symulacja ścieżki sondy i sprawdzanie kolizji.
 8. Integracja projektowania i produkcji.
 9. Raportowanie dostępne po pojedynczym kliknięciu.
 10. Raportowanie graficzne z wykorzystaniem tekstu i obrazów.

PowerInspect Standard wspiera kontrolę geometryczną, raportowanie oraz ręczne urządzenia pomiarowe.

Kontrola geometryczna

Funkcja pozwoli ci na szybkie i proste pomiary cech geometrycznych.

Kontrola geometryczna w PowerInspect pozwala na pomiar cech 2D i 3D. PowerInspect pozwala na szybkie i proste pomiary cech geometrycznych z lub bez udziału modelu CAD. Wykrywanie cech przyspiesza proces pomiarowy. Użytkownik ma jedynie za zadanie wskazać odpowiednie punkty, a oprogramowanie wykryje rodzaj cechy oraz nada jej odpowiednie wartości, bezpośrednio z modelu CAD.

Raportowanie

Funkcja pozwala na generowanie przejrzystego i czytelnego raportu pomiarowego.

Raportowanie w PowerInspect to automatyczne generowanie przejrzystego i czytelnego raportu pomiarowego. Może on zostać wzbogacony o kolejne widoki części, prezentujące ważne informacje wymiarowe oraz graficzne bazujące na modelu 3D. Oprogramowanie umożliwia przygotowanie zarówno zwięzłych raportów na pojedynczych stronach, jak i tych wielostronnicowych, graficznie rozbudowanych, zawierających opisy i adnotacje dla odbiorców końcowych.

Ręczne urządzenia pomiarowe

Łatwe w obsłudze narzędzie wspomagające ręczny pomiar.

PowerInspect obsługuje wszystkie ręczne urządzenia pomiarowe, takie jak np. ramiona pomiarowe oraz ręczne maszyny CMM. PowerInspect to zaawansowane rozwiązanie do kontroli jakości pozwalające na intuicyjne przygotowanie planu pomiarowego. Oprogramowanie posiada zautomatyzowane strategie do kontroli geometrii CAD. PowerInspect Standard umożliwia import pojedynczych plików w neutralnych formatach CAD.

Aby dowiedzieć się więcej  o funkcjach PowerInspect Standard ⇒

PowerInspect Premium wspiera skanery laserowe.

Pomiar bezstykowy

Funkcja ta umożliwia połączenie z głowicami laserowymi oraz urządzeniami optycznymi.

PowerInspect umożliwia pomiar bezstykowy poprzez połączenie z głowicami laserowymi oraz urządzeniami optycznymi. PowerInspect Premium pozwala na import pojedynczych modeli oraz złożeń, w neutralnych formatach CAD oraz plików pochodzących z programów zewnętrznych.

Pomiar bezstykowy w PowerInspect umożliwia inspekcję modeli CAD za pomocą skanera laserowego na ramieniu pomiarowym. Umożliwia również pobieranie danych z urządzenia bez użycia modelu CAD oraz ich eksport w formacie .STL do innego programu CAD.

Pomiar powierzchni

Analiza punktów oraz porównanie jej z wartościami nominalnymi modelu CAD.

PowerInspect Premium umożliwia pomiar powierzchni w oparciu o analizę punktów oraz porównanie jej z wartościami nominalnymi modelu CAD.

PowerInspect umożliwia kontrolę powierzchni oraz otrzymanie wyników zgodnych z modelem CAD, w czasie rzeczywistym. Kolorowe punkty informują o odchyleniu pomiarów od wartości nominalnej. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informację o zgodności mierzonego elementu, a także czytelny i zrozumiały raport pomiarowy.

Aby dowiedzieć się więcej  o funkcjach PowerInspect Premium ⇒

PowerInspect Ultimate wspiera pomiar elektrod, pomiary na maszynie (OMV) oraz zautomatyzowany proces pomiarowy.

Pomiar elektrod

Funkcja umożliwiająca skrócenie czasu wytwarzania i efektywna kontrola elektrod.

PowerInspect Ultimate umożliwia pomiar elektrod. Daje możliwość importu i aktualizacji plików .TRODE, w celu dokonania inspekcji. Funkcja ta jest rozwiązaniem, które znacznie skraca czas oraz zmniejsza koszty wytwarzania elektrod.

PowerInspect Ultimate skrócenie czasu i zwiększenie dokładności konfiguracji – automatyczne ustawienia elektrod przy użyciu danych pochodzących z przeprowadzonych pomiarów oraz funkcji służących do wyrównywania elementów, w celu rekalkulacji bazy. Obliczenia wykonywane przez oprogramowanie, eliminują czasochłonne próby oraz minimalizują ryzyko błędów.

Pomiary na maszynie (OMV)

Funkcja umożliwia pomiar elementów bezpośrednio na obrabiarce za pomocą sondy.

Pomiary na maszynie (OMV) w PowerInspect umożliwiają kontrolę skomplikowanych kształtów i geometrii bezpośrednio na obrabiarce, za pomocą sondy. Pomiary sondą pozwalają kontrolować tolerancje wymiarów pomiędzy procesami oraz po skończonej obróbce.

Weryfikacja na maszynie pozwala mierzyć elementy, podczas gdy są one nadal w obrabiarce, zmniejszając potrzebę przenoszenia części pomiędzy obrabiarką i CMM. Moduł pomiary na maszynie (OMV) umożliwia mierzenie komponentów przy użyciu sondy, jej kalibrację a także symulację.

Zautomatyzowany proces pomiarowy

Funkcja pozwala na kontrola skomplikowanych kształtów na maszynach współrzędnościowych CNC/DCC.

Zautomatyzowany proces pomiarowy służy do kontroli skomplikowanych kształtów i geometrii na maszynach współrzędnościowych CNC/DCC. Umożliwia skanowanie w trybie offline, symulację sondy oraz wykrywanie kolizji.

Sekwencje pomiarowe są tworzone szybko za pomocą inteligentnego kursora, który automatycznie zaznacza cechy geometryczne z modeli CAD, za pomocą jednego kliknięcia. Zautomatyzowany proces pomiarowy to najlepsze praktyki i elastyczność. Dzięki oferowaniu sprawdzonych strategii pomiarowych, które mogą być modyfikowane zgodnie z życzeniem użytkownika, wszystkie zadania pomiarowe dla geometrycznych i swobodnych powierzchni realizowane są w prosty sposób.

Aby dowiedzieć się więcej  o funkcjach PowerInspect Ultimate ⇒
Pi
Import CAD

PowerInspect Standard

PowerInspect Premium

PowerInspect Ultimate

Import neutralnych formatów CAD

Odczyt/zapis plików w neutralnych formatach CAD

Import plików CAD  z programów zewnętrznych

Odczyt/zapis plików z innych programów CAD

Współpraca sprzętowa PowerInspect Standard PowerInspect Premium PowerInspect Ultimate
Ręczne maszyny pomiarowe

Możliwość połączenia z ręcznymi urządzeniami, takimi jak ramiona pomiarowe

Pomiar bezstykowy

Możliwość połączenia z urządzeniami bezstykowymi, takimi jak głowica laserowa czy urządzenia optyczne

Zautomatyzowany proces pomiarowy

Możliwość prowadzenia pomiarów na maszynach typu CNC/DCC CMM oraz sondami pomiarowymi

Tworzenie mapy błędów dla maszyn CMM

Możliwość opracowania mapy błędów, w celu identyfikacji niedokładności konstrukcji maszyn

Użycie dwóch urządzeń pomiarowych

Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch ręcznych urządzeń pomiarowych, takich jak ramię pomiarowe i głowica laserowa

Kalibracja sondy pomiarowej

Możliwość kalibracji sondy obrabiarkowej na obrabiarce CNC

Pomiary na maszynie (OMV)

Możliwość prowadzenia wieloosiowych pomiarów bezpośrednio na maszynie CNC

Pomiary na urządzeniach z dwoma kolumnami

Możliwość połączenia z automatycznym urządzeniem inspekcyjnym wyposażonym w dwie kolumny

Import/Eksport PowerInspect Standard PowerInspect Premium PowerInspect Ultimate
Import pliku CAD

Możliwość importu pojedynczego modelu CAD

Import złożeń w formacie CAD

Możliwość importu modeli oraz złożeń

Eksport do plików CAD

Możliwość eksportu zmierzonych cech jako pliki CAD

Eksport chmury punktów

Możliwość eksportu chmury punktów do formatów ASCII/STL/siatki trójkątów

Pomiar elektrody

Możliwość importu i aktualizacji plików .trode, w celu dokonania pomiarów elektrody

Ogólne PowerInspect Standard PowerInspect Premium PowerInspect Ultimate
Elementy geometryczne

Możliwość tworzenia elementów geometrycznych przez ich wybór z modelu CAD

Połączenie z laserem

Możliwość połączenia z urządzaniami do skanowania laserowego, w czasie rzeczywistym

Powtarzalne pomiary

Możliwość tworzenia i użycia jednego szablonu do przeprowadzenia pomiarów kilku części

Tworzenie chmury punktów/ STL

Możliwość tworzenia chmury punktów oraz jej eksport do pliku .stl

Symulacja sondy/maszyny

Możliwość przeprowadzenia symulacji sondy/maszyny w widoku CAD

Automatyczny pomiar partii

Możliwość pomiaru pełnego cyklu produkcyjnego lub danej partii komponentów

Dopasowanie PowerInspect Standard PowerInspect Premium PowerInspect Ultimate
Dopasowanie geometryczne (PLP)

Możliwość tworzenia dopasowania opartego o płaszczyznę, punkt i linię (PLP)

Swobodne dopasowanie

Możliwość tworzenia dopasowania opartego o określone punkty powierzchni

Dopasowanie RPS

Możliwość tworzenia dopasowania przy użyciu cech geometrycznych RPS (Systemu Punktów Referencyjnych), w celu ograniczenia obrotów osi i transpozycji

Najlepsze dopasowanie

Możliwość użycia zmierzonych powierzchni do zoptymalizowania wyrównania modelu CAD do mierzonej części

Bazy

Możliwość wyświetlania położenia mierzonych przedmiotów, w stosunku do określonego punktu

Kontrola geometryczna PowerInspect Standard PowerInspect Premium PowerInspect Ultimate
Pomiar cech geometrycznych

Możliwość pomiaru cech 2D i 3D

Cechy konstruowane

Możliwość tworzenia elementów przy użyciu istniejących geometrii referencyjnych (np. układów współrzędnych, płaszczyzn, linii)

Wymiarowanie

Tworzenie i wyświetlanie pomiarów jako wymiarów

Tolerowanie i wymiarowanie geometryczne (GD&T)

Możliwość dodawania tolerancji i wymiarowania geometrycznego do sekwencji inspekcji

Tworzenie cechy z punktów
Inspekcja CAD PowerInspect Standard PowerInspect Premium PowerInspect Ultimate
Pomiar powierzchni

Kontrola powierzchni w oparciu o analizę punktów oraz porównanie jej z wartościami nominalnymi modelu CAD

Pomiar krawędzi

Kontrola granicy powierzchni

Pomiar przekrojów

Możliwość pomiaru przekrojów poprzecznych poprzez definiowanie płaszczyzny wzdłuż której ma być prowadzony pomiar

Rastrowy pomiar powierzchni

Możliwość tworzenia wzoru pomiarowego używanego przy pomiarach powierzchni

Raportowanie PowerInspect Standard PowerInspect Premium PowerInspect Ultimate
Etykiety

Możliwość dodawania etykiet do pomiarów

Raporty jednostronne

Możliwość tworzenia zwięzłych jednostronicowych raportów

Pełny raport

Możliwość tworzenia pełnego tabelarycznego raportu

Statystyczna kontrola procesu (SPC)

Możliwość uzyskania wyników na potrzeby statystycznej kontroli procesu