Strona główna / Aktualności / Subskrypcja

Subskrypcja rozwiązań Autodesk przynosi klientom liczne korzyści. Oferowane rozwiązanie umożliwia bardziej przejrzyste i elastyczne warunki licencjonowania. Subskrypcja zapewnia także lepszy dostęp do produktów i narzędzi. Oferowane opcje kontroli są elastyczne i pozwalają na lepsze zarządzanie użytkownikami.

KORZYŚCI

laptop1

Najnowsze wersje oprogramowania

Subskrypcja produktów Autodesk umożliwia klientom korzystanie z najnowszych wersji i udoskonaleń produktów. Subskrybenci mają również dostęp do poprzednich wersji oprogramowania.

businessman1

Optymalizacja budżetu

Subskrypcja jest rozwiązaniem, które zapewnia klientowi niższe koszty początkowe. Dalsze koszty jej użytkowania są przejrzyste i przewidywalne, co ułatwia przypisywanie ich bezpośrednio do projektów realizowanych dla klientów i prognozowanie przyszłych wydatków.

people

Elastyczna kontrola użytkowników

Przy zakupie subskrypcji każdy klient otrzymuje konto, które w łatwy i szybki sposób umożliwia zarządzanie dostępem użytkowników do produktów oraz aktualizacji.

customer1

Pomoc techniczna

W pakiecie z subskrypcją użytkownik zyskuje dostęp do pomocy technicznej w postaci samouczków, forów społecznościowych i usług specjalistów (m.in. czat, email). Pozwala to na szybsze rozwiązywanie problemów i zminimalizowanie przestojów.

OPCJE SUBSKRYPCJI

Subskrypcja z dostępem dla jednego użytkownika

Licencja oprogramowania Autodesk jest przypisana do konkretnego użytkownika i nie może być udostępniana innym osobom.

Każdy użytkownik ma dostęp do swojego konta za pomocą przypisanego adresu e-mail i indywidualnego hasła.

Licencja może być używana przez właściciela poza miejscem pracy, jednak nie równocześnie z kopią podstawową.

Subskrypcja z dostępem dla wielu użytkowników

Licencje oprogramowania Autodesk są według potrzeb przydzielane użytkownikom na serwerze sieciowym.

Ilość dostępnych licencji na serwerze określa ilu użytkowników równocześnie może korzystać z programu.

Program może być zainstalowany na dowolnej ilości stanowisk.

W chwili uruchomienia produktów pobierana jest licencja z serwera. Po wyłączeniu programu licencja jest zwalniana i oddawana do puli.

Często zadawane pytania

Czy korzystanie z oprogramowania wymaga połączenia z Internetem?

Nie. Nasze oprogramowanie jest uruchamiane na komputerze lokalnym, a nie w Internecie. Po pobraniu i aktywowaniu takiego produktu wystarczy połączyć się z Internetem raz na 30 dni, w celu sprawdzenia aktualności oprogramowania i ważności subskrypcji.

Czy wszystkie moje dane zostaną automatycznie przeniesione do chmury?

Aplikacje komputerowe i związane z nimi dane użytkownika są zapisywane na komputerze lokalnym, natomiast aplikacje oparte na usługach w chmurze są wykonywane w środowisku chmurowym. Użytkownik ma pełną swobodę wyboru miejsca przechowywania swoich danych.

Czy muszę od razu instalować wszystkie aktualizacje?

Jako subskrybent zawsze będziesz mieć dostęp do najnowszych aktualizacji, ale samodzielnie decydujesz o tym, czy i kiedy je zainstalujesz. Ponadto możesz korzystać z poprzednich wersji produktów.

Czy otrzymam wcześniejszą informację e-mail o wygaśnięciu subskrypcji?

Tak. Powiadomienia są wysyłane pocztą elektroniczną 45, 30 i 4 dni przed wygaśnięciem subskrypcji. Subskrypcję można odnowić już na 90 dni przed wygaśnięciem.