Shared Views

Shared Views umożliwia dzielenie się plikami ze współpracownikami przy użyciu przeglądarki internetowej.

Autodesk Viewer to wygodny sposób na udostępnianie online widoków 2D lub projektów 3D. Jedną z zalet produktu jest możliwość przesyłania modeli klientom, w celu uzyskania ich akceptacji lub prezentacji gotowych projektów. Każdy kto posiada link do projektu może wyświetlać i komentować udostępniony widok, bez konieczności instalowania produktów Autodesk. Do właściciela projektu wysyłana jest wiadomość e-mail, za każdym razem jak ktoś doda komentarz do udostępnionego widoku. Shared View daje możliwość przeglądania i odpowiadania na komentarze oraz zarządzania udostępnionym widokiem bezpośrednio z produktu Autodesk. Udostępnione pliki i widoki wygasają automatycznie po 30 dniach.

Shared Views – PowerMill

Shared Views – FeatureCAM

Shared Views – PowerShape

Shared Views – PowerInspect

*Produkt dostępny wyłącznie dla osób posiadających subskrypcję