Strona główna / Aktualności / PowerMill 2018 – co nowego

Nowości w PowerMill 2018

Menu wstążkowe

PowerMill 2018 posiada nowe menu wstążkowe, które organizuje komendy w grupy i redukuje zajęcie ekranu. Dzięki temu interfejs użytkownika stał się bardziej przejrzysty,  a czas potrzebny do nauki obsługi programu uległ skróceniu. Doświadczeni użytkownicy uzyskują szybszy dostęp do potrzebnych im funkcji. Dodatkowe porady są dostępne poprzez dynamiczne narzędzia podpowiedzi. Użytkownik ma także możliwość indywidualnego dopasowania zawartości menu wstążkowego, w zależności od własnych potrzeb.

Dynamiczna kontrola maszyny

PowerMill 2018 zapewnia ulepszoną opcję Dynamicznej Kontroli Maszyny. Oprogramowanie umożliwia modyfikowanie i edycję ścieżki narzędzia, również przy wykorzystaniu wirtualnej obrabiarki. PowerMill posiada opcję edycji ścieżki narzędzia dla określonych regionów (jeden lub wiele segmentów ścieżki, pomiędzy wskazanymi punktami, strefy, wielokąty oraz granice). W wersji 2018 wprowadzono wielokrotną edycję ścieżki narzędzia wraz z gładkimi przejściami pomiędzy edycjami. Poprawiono w niej również efektywność i uzyskano redukcję czasu niezbędnego do generowania ścieżki narzędzia dla obróbki 5-osiowej.

Dynamiczna kontrola maszyny: www.youtube.com/watch?v=JQb6lafa9Ss

Dynamiczna symulacja ubytkowa

PowerMill 2018 posiada opcję symulacji ubytkowej. Uwzględniany jest tam przedmiot obrabiany, półfabrykat, uchwyty obróbkowe oraz narzędzie z oprawką. W trakcie symulacji analizowane jest zagłębianie się narzędzia w materiał wraz z posuwami, a także ewentualna kolizja z oprawką narzędziową.

Nowe strategie 2D

W PowerMill 2018 wprowadzono dwie nowe strategie obróbki 2D:

  • Top Fillet Finishing – strategia dedykowana do obróbki zaokrągleń 2D. Wykorzystuje ona frezy kuliste oraz specjalne narzędzia do zaokrągleń, w celu zwiększenia efektywności obróbki tego typu. Uproszczeniu ulega programowanie wzdłuż zewnętrznych krawędzi cechy.
  • Feature Finishing – strategia dedykowana do obróbki ścianek bocznych i dna kieszeni w jednym przejściu narzędzia. Zaawansowane opcje umożliwiają dodatkowo zdefiniowanie kolejności tych obróbek.