Oprogramowanie Fusion 360 jest kompletnym systemem CAD/CAM/MES dostępnym w bardzo przystępnej cenie.

Subskrypcja Fusion 360 umożliwa uzykanie dostępu do najbardziej zaawansowanej technologii projektowania i wytwarzania poprzez rozszerzenia programu Fusion 360. Elastyczne opcje zakupu ułatwiają dostęp do tych narzędzi, którymi są Machining Extension, Generative Design, Additive Build oraz Nesting & Fabrication.

Programy w pakiecie Fusion 360:

Manufacturing Extension

Rozszerz możliwości modułu CAM programu Fusion 360 o bardziej zaawansowane technologie wytwarzania, w tym programowanie 5-osiowe, optymalizację ścieżki narzędzia, automatyzację procesu, weryfikację na obrabiarce i inne.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Additive Build

Fusion 360 zawiera funkcjonalności do efektywnego drukowania 3D metalowych części. Wybór parametrów druku 3D, automatyczne ustawienie części i generowanie konstrukcji podpór pozwala na zmniejszenie strat materiałów i redukcję kosztów. Rozszerzenie to dodatkowo umożliwia szybkie tworzenie operacji wykańczania ubytkowego w tym samym środowisku Fusion 360 dla wysokiej jakości wykończenia powierzchni.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Additive Build Extension | Fusion 360 | Autodesk

Generative Design

Odkryj pomysły wykraczające poza ludzkie możliwości. Eksploruj nieograniczone pomysły i optymalizuj projekty pod kątem określonych materiałów i technik wytwarzania dzięki rozszerzeniu projektowania generatywnego.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Nesting & Fabrication

Rozszerzenie możliwości nestingu i produkcji, w tym nestingu wieloarkuszowego, tworzenie ustawień/ścieżek narzędziowych i kodów NC, konfigurowalne raporty oraz automatyczne wykrywanie materiału, grubości i ilości części.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Funkcje Fusion 360:

Modelowanie i projektowanie 3D 

Projektuj produkty za pomocą kompleksowego zestawu narzędzi do modelowania. Zapewnij formę, dopasowanie i funkcjonalność swoich produktów za pomocą różnych metod analizy.

Szkicowanie – tworzenie i edycja szkiców, wymiarowanie, zaawansowane narzędzia do szkicowania.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Modelowanie bezpośrednie – edycja i naprawa geometrii zaimportowanych z nienatywnych formatów.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Modelowanie powierzchni – tworzenie i edycja złożonych parametrycznych powierzchni na potrzeby napraw, łatania powierzchni czy projektowania geometrii.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Modelowanie parametryczne – tworzenie cech wraz z historią tworzenia w celu łatwiejszej modyfikacji projektu.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Modelowanie siatek trójkątów – edycja i naprawa zaimportowanych skanów lub siatek trójkątów, w tym plików STL i OBJ.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Modelowanie swobodne – tworzenie złożonych powierzchni za pomocą T-splajnów i ich edycja za pomocą intuicyjnych swobodnych gestów

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Renderowanie – tworzenie fotorealistycznych wizualizacji modeli, używając lokalnego lub chmurowego renderowania.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Integracja projektu PCB – Bezproblemowa synchronizacja dwukierunkowych zmian z elektronicznych projektów dzięki interoperacyjności z Autodesk EAGLE.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Arkusze blach – projektowanie komponentów z blachy, tworzenie dokumentacji płaskich za pomocą rysunków 2D i DXF oraz wytwarzanie projektów ze strategiami cięcia dla maszyn wodnych, laserowych i plazmowych.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Złożenia – projektowanie złożeń elementów wraz z analizą ruchów i wiązań w obrębie złożenia

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Wytwarzanie 

Zaprojektuj generowanie kodów NC dla 2.5-, 3-, 4- oraz 5-osiowych operacji frezowania, toczenia, frezowania z toczeniem, pomiarów z użyciem efektywnych postprocesorów.

Frezowanie 2.5- i 3-osiowe – szybko ustawiaj zadania oraz generuj ścieżki narzędzi do precyzyjnej obróbki detali z jednoczesnym zmniejszeniem zużycia narzędzi.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Frezowanie 3+2-osiowe (5-osiowe indeksowane) – wykorzystaj możliwości swojego parku maszynowego dzięki prostemu w obsłudze frezowaniu 3+2-osiowemu, które znacznie redukuje czasy ustawiania pomiędzy operacjami obróbczymi.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Modelowanie powierzchni – tworzenie i edycja złożonych parametrycznych powierzchni na potrzeby napraw, łatania powierzchni czy projektowania geometrii.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Frezowanie 5-osiowe – frezowanie skomplikowanych geometrii wraz z unikaniem kolizji i dokładnym wykończeniem powierzchni w 5-osiowych operacjach.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Probing – wykorzystanie sondy dotykowej do pomiaru detalu w celu korekcji i uproszczenia procesu ustawienia detalu.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Toczenie – programowanie operacji toczenia 2D wraz z weryfikacją ścieżek narzędzia i sprawdzeniem kolizji.

Więcej na stronie Autodesk: 

 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Frezowanie z toczeniem – połączenie operacji frezowania i toczenia w celu obróbki złożonych geometrii bez konieczności zmiany obrabiarek.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Obsługa wycinania Water Jet, laserowego i plazmowego – generowanie ścieżek obróbczych w oparciu o modele 3D, włączając w to płaskie elementy z arkuszy blach, umożliwiając wycinanie strumieniem wody, laserem i plazmą.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Biblioteka postprocesorów – generuj kody NC w oparciu o dostarczone razem z programem bezpłatne postprocesory. W razie potrzeby, oferujemy tworzenie nowych postprocesorów lub modyfikację już istniejących.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Elektronika

Fusion 360 umożliwia dodanie do projektów schematów PCB

Edycja schematów – Fusion 360 zawiera kompletne narzędzia do edycji schematów

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Układy PCB – tworzenie kompletnych projektów z kompletnymi narzędziami do projektowania układów PCB

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Wytwarzanie PCB (CAM) – proste przygotowanie do produkcji i generowanie ścieżek CAM dla układów PCB

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Sprawdzenie produktu pod kątem możliwości produkcyjnych/DRC – sprawdzenie projektu pod kątem wymagań produkcyjnych dzięki dostosowywalnym regułom i założeniom projektowym.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Ujednolicenie MCAD-ECAD – weryfikacja, czy drukowana płyta PCB na pewno jest dopasowana, dzięki zunifikowanemu oprogramowaniu MCAD-ECAD

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Toczenie – programowanie operacji toczenia 2D wraz z weryfikacją ścieżek narzędzia i sprawdzeniem kolizji.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Symulacja SPICE – symulacja SPICE zapewnia dokładność i tworzenie prawidłowych schematów

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Chłodzenie elektroniki – wykorzystaj narzędzia dostępne w Fusion 360 do zaplanowania usuwania nadmiaru ciepła, aby nie uszkodzić elementów wewnętrznych.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Zarządzanie danymi i współpraca projektowa

Większa kontrola nad procesem rozwoju dzięki zarządzaniem użytkownikami, kontrolą wersji czy przechowywaniem danych w chmurze.

Narzędzia administratora – zarządzanie dostępami dla osób wewnątrz lub spoza organizacji korzystając z zestawu zaawansowanych narzędzi administracyjnych

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Zarządzanie użytkownikami – dodawanie różnych osób do procesu rozwoju projektu oraz zarządzanie w jaki sposób mogą one z nim wchodzić w interakcje.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Eksport plików – ułatwienie udostępniania oraz współpracy zewnętrznej dzięki eksportowi do formatów STEP, DWG, DXF, OBJ, STL, IGES i innych.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Kontrola wersji – zmniejszenie liczby błędów cyklu projektowego oraz zwiększenie efektywności przepływu informacji. Fusion 360 oferuje śledzenie zmian i zapobieganie konfliktom dzięki wbudowanemu i zautomatyzowanemu zarządzaniu wersjami.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Przechowywanie danych w chmurze – uzyskaj dostęp do swoich danych w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu. Kontynuuj pracę bez połączenia z Internetem w trybie offline.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

AnyCAD – usunięcie konieczności translacji danych. Wykorzystaj modele i dane z dowolnego programu bezpośrednio w projekcie Fusion 360.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Globalne udostępnianie – integracja za pomocą jednej platformy wielu zespołów z różnych działów i lokalizacji

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Komentowanie – narzędzia do komentowania, oznaczania i wymiany opinii bezpośrednio w projekcie

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Udostępnianie publicznego/prywatnego projektu – udostępnianie podglądu projektu za pomocą linku do przeglądarki internetowej, dzięki czemu osoby bez dostępu do Fusion 360 mogą wchodzić w interakcje z modelem

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Wytwarzanie addytywne

Fusion 360 umożliwia szybkie tworzenie fizycznych prototypów w celu weryfikacji przed rozpoczęciem produkcji oraz budowanie części drukowanych 3D.

Druk FFF – metoda druku 3D FFF (ang. Fused Filament Fabrication) jest metodą, której główną cechą jest wytłaczanie materiału warstwowo z głowicy drukującej, gdzie wykorzystywane są termoplasty w formie żyłki. Fusion 360 umożliwia skrócenie czasu drukowania oraz oszczędność materiału dzięki narzędziom do automatycznego ustawiania detalu i symulacji procesu druku 3D

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Programowanie asocjacyjne – tworzone ścieżki automatycznie się aktualizują wraz z każdą zmianą projektu

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Wytwarzanie addytywne w metalu – Fusion 360 zawiera funkcjonalności do efektywnego drukowania 3D metalowych części. Wybór parametrów druku 3D, automatyczne ustawienie części i generowanie konstrukcji podpór pozwala na zmniejszenie strat materiałów i redukcję kosztów.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Projektowanie generatywne

Fusion 360 oferuje symulację wielu wariantów finalnych projektu, dzięki czemu możliwa jest redukcja wagi czy zwiększenie efektywności struktury.

Metody produkcji i ograniczenia – identyfikacja wymagań projektowych, ograniczeń, materiałów i opcji wytwarzania aby wygenerować projekty gotowe do produkcji.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja – weryfikacja wariantów wygenerowanych przez chmurę na podstawie podobieństw wizualnych, wykresów i filtrów opartych na uczeniu maszynowym.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Natywne, edytowalne wyniki – Fusion 360 pozwala na uniknięcie długich, ręcznych procesów importu i exportu oraz wybór wersji wynikowej i edycję w środowisku modelowym użytkownika.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

 

Obliczenia chmurowe – jednoczesne obliczanie i sprawdzanie wielu wariantów zwiększa ilość czasu, którą można wykorzystać na inne zajęcia.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Analiza kosztów – Fusion 360 pozwala na oszacowanie kosztów produkcji (oparte jest na technologii aPriori) dla każdego wariantu projektu w oparciu o wymagania dotyczące wielkości produkcji.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Symulacja

Fusion 360 umożliwia cyfrową symulację produktów, co umożliwia zmniejszenie kosztów prototypowania przy użyciu pewnych solwerów. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że jego projekty przetrwają w rzeczywistych warunkach.

Symulacja w chmurze – używając kredytów, użytkownik może szybko wykonać wiele symulacji, bez dostępu do drogiego sprzętu.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Zakres badań – testowanie pod kątem do ośmiu różnych kryteriów awarii, w tym nieliniowych, wydarzeń i wielu innych.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Uproszczenie – skrócenie czasu rozwiązywania problemów lub badania zmian projektowych specyficznych dla obszaru symulacji

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Porównanie wyników – łatwa wizualizacji korzyści wynikających ze zmian projektu w 4 różnych iteracjach w jednym, zsynchronizowanym widoku.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Naprężenia statyczne – Fusion 360 pozwala na określanie przemieszczeń, naprężeń i innych skutków wynikających z obciążeń statycznych części lub złożeń.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Częstotliwość modalna – unikanie niszczących wibracji poprzez zrozumienie częstotliwości drgań własnych systemów.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Stres termiczny – zrozumienie rozkładów termicznych i ich interakcji z siłami fizycznymi.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

 

Wyboczenia – przewidywanie nieoczekiwanych sposobów zniszczenia smukłych elementów konstrukcyjnych poddanych ściskaniu z wykorzystaniem symulacji.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Naprężenia nieliniowe – analiza odkształceń trwałych i nieliniowych materiałów w projekcie.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

 

Symulacja wydarzeń – umożliwia przeprowadzenie symulacji różnych scenariuszy

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Optymalizacja kształtu – identyfikacja niepotrzebnych obszarów w projekcie oraz optymalizacja struktury i kształtu, wykorzystując zintegrowane narzędzia do symulacji.

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Dokumentacja

Fusion 360 umożliwia udostępnianie swoich projektów za pomocą rysunków technicznych 2D, renderingów oraz animacji.

Rysunki techniczne 2D – dokumentowanie specyfikacji produkcyjnych za pomocą zintegrowanych, powiązanych rysunków dla części i złożeń

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Renderowanie – tworzenie fotorealistycznych wizualizacji modeli, używając lokalnego lub chmurowego renderowania.

Więcej na stronie Autodesk: 

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Animacje – tworzenie widoków rozstrzelonych 3D oraz animacji, w celu lepszego przedstawienia złożeń

Więcej na stronie Autodesk:

Fusion 360 Features | Online CAD/CAM Design Software | Autodesk

Więcej o Fusion 360  ⇒