FeatureCAM Ultimate wspiera frezowanie 5-osiowe oraz maszyny typu SWISS.

Funkcja Unikanie kolizji w FeatureCAM pozwala na tworzenie bezpiecznych, bezkolizyjnych ścieżek narzędzia oraz na wizualizację obróbki w celu weryfikacji jej poprawności.

FeatureCAM zapewnia opcje symulacji takie jak: widok centrolinii, symulacja 2D i 3D, ruchy szybkie i ustawcze, porównywanie części i pełne badanie kolizyjności z elementami maszyny.

FeatureCAM umożliwia wygenerowanie ścieżki narzędzia z automatycznym rozpoznaniem i unikaniem klamr i uchwytów. Aby oznaczyć bryłę jako klamrę lub uchwyt, wystarczy wybrać polecenie „Użyj bryły jako zacisk”. Oprogramowanie daje możliwość wprowadzenia minimalnej odległości od zacisku.

Funkcja Rozpoznawania cech (ang. Feature RECOGNITION) to moduł pozwalający na automatyczne rozpoznawanie cech na modelach bryłowych oraz automatyczne generowanie technologii obróbki. Umożliwia także konwersję krawędzi modelu bryłowego na krzywe czy wydobycie krzywej profilu obrotowego. FeatureRECOGNITION oferuje w standardzie możliwość importu takich formatów plików jak:

 • SolidWorks (Modele 3D natywnie)
 • Inventor (Modele 3D natywnie)
 • Solid Edge (Modele 3D natywnie)
 • Parasolid
 • IGES
 • ACIS
 • DXF
 • DWG

Wszystkie funkcjonalności FeatureCAM pomagają przyspieszyć programowanie części, zwiększając przy tym wydajność. Funkcja Rozpoznawania cech automatyzuje cały proces, dostarczając skuteczne rozwiązanie od zaimportowania modelu CAD do gotowej części wykonanej przy użyciu maszyny CNC.

Frezowanie 2.5D jest bazową funkcją w FeatureCAM. Zawiera całą moc i łatwość obsługi, które są częścią każdego produktu FeatureCAM: zaawansowane frezowanie 2.5D, frezowanie indeksowane do 4 osi, indeksowaną 4 oś obrotową czy grawerowanie. Pozwala na wczytywanie formatów IGES / DXF / DWG. Dodatkowo umożliwia optymalizację posuwu oraz zaawansowaną weryfikację symulacji 3D (bryłową). Pozwala na wprowadzanie modyfikacji tworzonych cech poprzez pochylenie ścian, fazowanie krawędzi czy wstawianie zaokrągleń. Wszystko z wykorzystaniem narzędzi palcowych płaskich, zakończonych kulą oraz torusowych. Dodatkowo możliwe jest tworzenie szablonów operacji liniowych, kołowych, prostokątnych oraz we wskazanych punktach.

Korzyści:

 • Import standardowych formatów przemysłowych takich jak np. IGES, DWG i DXF – łatwa komunikacja z klientami
 • Szybkie i łatwe tworzenie niezawodnych ścieżek narzędzia dzięki użyciu kreatorów krok-po-kroku – oszczędność czasu
 • Łączenie pojedynczych podprogramów w programy na wiele części – minimalizacja czasów programowania
 • Wsparcie obróbki seryjnej dla maszyn pionowych jak i poziomych – pozwala na obróbkę wielu części w jednym ustawieniu
 • Obszerna biblioteka postprocesorów przyspieszająca rozpoczęcie pracy na obrabiarce

Funkcja Frezowanie 2.5 D umożliwia tworzenia następujących cech:

 • Otwory – prosty, pogłębiany, nawiertak, stopniowany wiercony, prosty gwintowany, stopniowany gwintowany
 • Kieszenie – nieograniczona ilość kieszeni ze zmienną głębokością
 • Rowki – grawerowanie, wewnętrzne zewnętrzne, na płaszczyźnie XY
 • Wyspy – nieograniczona ilość wysp ze zmienną wysokością
 • Frezowanie gwintów – gwinty wewnętrzne i zewnętrzne

Dostępne operacje frezowania i wiercenia:

 • Kompensacja ostrza narzędzi zgrubnych i wykańczających
 • Wiele średnic zgrubnych i wiele średnic wykańczających dla szybszego wykończenia cechy
 • Pozostawienie naddatku na dnie do obróbki wykańczającej
 • Obróbka pół-wykańczająca
 • Wielokrotna obróbka regionów z ograniczeniem skrawania w powietrzu
 • Wiele narzędzi zgrubnych (duże do małych) dla szybszego skrawania dużej ilości materiału
 • Uchwyty definiowane przez użytkownika
 • Optymalizacja wymiany narzędzia i minimalizacja ruchów szybkich
 • Zarządzanie żywotnością narzędzia
 • Ustawiana tolerancja obróbki
 • Zewnętrzne / własne makra wierceń i frezowań
 • Dzielenie programu na etapy
 • Wariantowość (różnorodność) ścieżki narzędzia
 • Trachoidalna ścieżka narzędzia dla prostych szczelin I rowków
 • Frezowanie współbieżne i przeciwbieżne
 • Wejście w materiał – nawiercanie, helikalnie, zig-zag
 • Nawiercanie
 • Wiercenie otworów – pilot
 • Przybliżanie ścieżki narzędzia łukami i odcinkami
 • Wielokrotne przejścia dla lepszej jakości powierzchni
 • Kompensacja ostrza wykańczającego
 • Szacowanie czasu obróbki – operacje i całościowo
 • Praca w układzie metrycznym i calowym – narzędzia metryczne i calowe

Frezowanie 2.5D jest powszechnie wykorzystywane w produkcji części, które uogólniając są pryzmatyczne. Dobrym przykładem są części samochodowe czy lotnicze, w których kieszenie czy profile mają pionowe ściany lub zawierają jednolite kształty krzywej (tworzącej) ściany w całym profilu. Części mogą zawierać wiele różnorodnych otworów np. wierconych, pogłębianych, gwintowanych, rozwiercanych itd.

Funkcja „Toczenie 2-osiowe” pozwala na szybkie i łatwe programowanie wszelkiego typu części toczonych.

Funkcja ta w FeatureCAM pozwala w pełni wykorzystać możliwości centrów tokarskich w celu szybszej i efektywniejszej produkcji. Potężny, ale łatwy w użyciu moduł zawiera FeatureRECOGNITION w celu przyspieszenia programowania poprzez automatyczne wybieranie odpowiednich narzędzi i ustawień w oparciu o geometrię części. Elementy mogą być projektowane szybko i intuicyjnie lub importowane z innych systemów CAD. Ścieżki narzędzia są w pełni asocjatywne z elementami, jeśli jakakolwiek cecha zostanie zmieniona, związane z nimi G-kody zostaną automatycznie do niej dopasowane. FeatureCAM posiada obszerną bibliotekę znormalizowanych gwintów, zarówno metrycznych jak i calowych, co powoduje, że programowanie jest łatwiejsze. Operacje tokarskie są programowane w taki sposób, aby eliminować uszkodzenie już obrobionych powierzchni. FeatureCAM pozwala w pełni korzystać ze stałych cykli obróbki, redukując rozmiar programu i dając najkrótszy czas obróbki.

Funkcja Toczenie to przede wszystkim:

 • Otwory – prosty, pogłębiany, nawiertak, stopniowany wiercony, prosty gwintowany, stopniowany gwintowany – możliwe do programowania w cyklach stałych
 • Toczenie profili zewnętrznych na podstawie krzywej 2D
 • Wytaczanie profili wewnętrznych na podstawie krzywej 2D
 • Rowkowanie na podstawie krzywej 2D bądź kreatora
 • Planowanie czoła na podstawie kreatora
 • Odcinanie na podstawie kreatora z możliwością zaprogramowania przechwytu
 • Toczenie gwintów wewnętrznych/zewnętrznych na podstawie kreatora lub dowolnego zarysu gwintu zdefiniowanego krzywą 2D
 •  Obsługa podajnika/odbieraka pręta
 • Obsługa przeciwwrzeciona z możliwością programowania różnych rodzajów przechwytu

Funkcja „Wycinanie elektroerozyjne” w FeatureCAM ułatwia programowanie 2- i 4-osiowych wycinarek drutowych EDM. Obróbka może być generowana na podstawie brył lub krzywych 2D. Baza materiałów pozwala w sposób automatyczny sterować doborem parametrów obróbkowych. Dodatkowo, w module wycinanie elektroerozyjneistnieje możliwość doboru różnych rodzajów wejść drutu do obrabianego materiału. Dostępne są także liczne strategie obróbkowe pozwalające np. na cięcie z mostkowaniem, a następnie na całkowite odcięcie materiału. Opierając się na geometrii części, moduł wycinanie elektroerozyjne wybiera automatycznie wszystkie odpowiednie ustawienia. Jest odpowiedni dla wszystkich typów wycinarek drutowych EDM. Funkcja zredukuje czasy programowania i ułatwi szybkie produkowanie części o wysokiej jakości.

FeatureCAM z funkcją Wycinanie elektroerozyjne umożliwia:

 • Obróbkę kieszeni
 • Obróbkę wysp
 • Obróbkę otwartych wybrań
 • Obróbkę ze stałym pochyleniem drutu

Do typowych zastosowań FeatureCAM należy wytwarzanie kół zębatych, elementów hydrauliki czy precyzyjnych części zaworów.

Korzyści:

 • Automatyczny dobór operacji dla różnych strategii cięcia
 • Posiada bazę danych warunków skrawania zawierającą ustawienia generatora EDM, ustawienia płukania i kompensację narzędzia
 • Dostarczany ze sprawdzonymi postprocesorami dla wiodących na rynku maszyn, w tym Agie-Charmilles, Fanuc, Mitsubishi oraz Sodick
 • Zawiera pełen zakres funkcji do tworzenia części w tym matryc, stempli i stron
 • Redukcja czasu programowania dzięki pełnej personalizacji opartej na szablonach użytkownika
 • Unikanie zerwania drutu i późniejszych przestojów poprzez automatyczny dobór odpowiednich parametrów obróbki
 • Redukcja czasu uruchomienia maszyny dzięki sprawdzonym post-procesorom dla maszyn WEDM, w tym AgieCharmilles, Fanuc, Mitsubishi and Sodick

Frezowanie 3-osiowe to kompletne rozwiązanie do obróbki 2D i 3D, które pozwoli wykonać nawet najbardziej skomplikowane części. Zapewnia on ogromne możliwości i elastyczność. Funkcja ta zawiera strategie frezowania oparte na tych z Autodesk PowerMILL, w tym Vortex – technologię pozwalającą na skrócenie czasu skrawania z jednoczesnym zminimalizowaniem amplitudy obciążeń wrzeciona i poprawiającą żywotność narzędzi.

Frezowanie 3-osiowe zawiera całą funkcjonalność modułu Frezowania 2.5D i Rozpoznawania cech oraz dodatkowo unikalną funkcjonalność dla modelowania powierzchni 3D. Moduł ten pozwala na automatyczne rozpoznawanie i frezowanie powierzchni swobodnych 3D  (obróbka zgrubna, pół-wykańczająca i wykańczająca) z automatycznym doborem optymalnych narzędzi  (frezów kulistych). Moduł ten zawiera wiele zaawansowanych strategii, które wspierają obróbkę tradycyjną i wysokie prędkości.

Korzyści:

 • Maksymalnie szybkie usuwanie zbędnego metalu, szybsze wytwarzanie części
 • Stałe obciążenie narzędzia, zwiększa żywotność narzędzi
 • Minimalizacja nagłych zmian kierunku skrawania, zapobiega uszkodzeniu narzędzia i części
 • Tworzenie części z doskonałą jakością powierzchni a przez to eliminacja wykańczania ręcznego

Typowe zastosowania:

 • Proste narzędzia – formy, stemple i matryce
 • Obróbka odlewów

Frezowanie 3-osiowe natywnie wczytuje modele 3D w następujących formatach: Inventor, SolidWorks, SolidEdge, Parasolid, ACIS oraz 2D DXF/DWG.

Funkcja ta jest powszechnie wykorzystywana w wielu branżach. Począwszy od produkcji form wtryskowych czy termoformowania, przez produkcję części i podzespoły do wytwarzania narzędzi i prototypów. Wiele części lotniczych czy samochodowych wymaga precyzyjnej obróbki wielu powierzchni swobodnych.

Frezowanie 3+2 pozwala na płynną obróbkę w 3 osiach z wielu stron z jednego umocowania. Zastosowanie Frezowania 5 osiowego indeksowanego (3+2) pozwala na zwiększenie produktywności i ograniczenie czasu obróbki. Zmniejsza lub eliminuje konieczność wielokrotnego bazowania detalu dla pełnej jego obróbki.

Korzyści:

 • Możliwość płynnej obróbki 2.5D poprzez automatyczne obliczanie wymaganych obrotów i transformacji układów współrzędnych dla prowadzenia prawidłowego procesu obróbki,
 • Pełne wsparcie dla pionowych i poziomych centrów obróbczych,
 • Tworzenie kodu NC z zachowaniem jednego układu współrzędnych lub tworzenie nowego układu dla każdej obrabianej powierzchni,
 • Wsparcie dla pełnej 5-cio stronnej obróbki.

Posiadając 5-osiowe centrum obróbcze o osiach indeksowanych masz możliwość wykonania obróbki detalu w płynnych 3 osiach z jednego zamocowania.

Frezowanie 3+2 to przede wszystkim:

 • uproszczenie obróbki głębokich wnęk i rdzeni,
 • korzystanie z krótszych frezów upraszczających i poprawiających wykończenie powierzchni,
 • zmniejszenie ilości ustawień, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy, eliminując jednocześnie błędy ustawienia,
 • łatwy dostęp do regionów podcięć.

FeatureCAM łączy w sobie zaawansowane narzędzie do prowadzenia wymagającej i zaawansowanej obróbki frezowaniem w 5 osiach z łatwym intuicyjnym przyjaznym użytkownikowi środowiskiem spójnym z innymi modułami programu. Przyspiesza tworzenie ścieżki narzędzia jednocześnie zapewniając pełną kontrolę na przygotowywaną obróbką i ścieżką narzędzia.

Toczenie z frezowaniem pozwala na tworzenie obróbki dla części wymagających zarówno toczenia, jak i frezowania z jednego zamocowania.

Toczenie z frezowaniem jest to moduł pozwalający na obsługę tokarko-frezarek, łączy on w sobie możliwości modułu Toczenie oraz Frezowanie 2.5D, pozwalając na wytwarzanie części tokarskich z elementami frezowanymi. Funkcja ta pozwala na sterowanie osiami C oraz Y, generowanie obróbki frezarskiej zarówno na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie, generowanie kodu NC zarówno z możliwością interpolacji biegunowej oraz bez. Operacje frezarskie mogą być wykonywane narzędziami zorientowanymi w osi Z oraz osi X. Toczenie z frezowaniem oferuje także możliwość toczenia narzędziami obrotowymi (frezowanie toczne), szczególnie efektywne przy obróbce elementów z twardych materiałów oraz takich, których profil nie jest ciągły.

Toczenie z frezowaniem umożliwia:

 • tworzenie operacji tokarskich wymienionych w module Toczenie,
 • tworzenie operacji frezarskich wymienionych w module Frezowanie 2.5D,
 • wykonywanie operacji frezarskich na powierzchni czołowej oraz na powierzchni obrotowej przedmiotu obrabianego,
 • nawijanie cech 2D na powierzchni obrotowej,
 • obsługa osi C oraz osi Y zarówno dla operacji wykonywanych na wrzecionie głównym, jak i przeciwwrzecionie,
 • wsparcie interpolacji biegunowej.

Korzyści:

 • wsparcie maszyn wielowrzecionowych z osią C i Y oraz narzędziami napędzanymi pozwala na obróbkę bardziej skomplikowanych części,
 • proste programowanie cech wiercenia i frezowania na czole lub powierzchni bocznej elementu dzięki kreatorowi cech , w celu przyspieszenia obróbki,
 • zawiera wszystkie możliwości modułu Frezowania 2.5D, w tym otwory, szczeliny, kieszenie, strony i wzory.

Typowe zastosowania:

 • złożone narzędzia wiertnicze dla przemysłu naftowego,
 • wały korbowe silników.

Oprogramowanie FeatureCAM pozwala na wysterowanie wysokowydajnych automatów tokarskich typu SWISS. Dedykowane strategie SWISS dostarczają wielu opcji wytwarzania i optymalizacji czasu obróbki, zarówno dla prostych, jak również skomplikowanych części z uwzględnieniem możliwości maszyny, dostępnego oprzyrządowania oraz wielkości produkcji.

Kluczowe etapy programowania części to:
Programowanie części – konfigurowanie funkcji obróbki, takich jak toczenie, frezowanie płaszczyzn i frezowanie walców, w oddzielnych płaszczyznach 2D. Umożliwia to podział pracy nad częścią na serię kilku prostszych operacji.

Tworzenie Tabeli Procesu – generowanie Tabeli Procesów z zaprogramowanych ścieżek narzędziowych. Jej modyfikacja pozwala synchronizować procesy, które są przeprowadzane na osobnych wrzecionach lub przez inne imadła narzędziowe. Wpływa to na zwiększenie wydajności i produktywności maszyny CNC.

Symulacje ścieżek narzędzia – możliwość przeglądania symulacji 3D procesów pokazanych w Tabeli Procesów. Umożliwia to identyfikowanie wszelkich błędów przed przeprowadzeniem obróbki części.

Tworzenie Programu NC – generowanie programu NC dla określonej maszyny przy użyciu odpowiedniego postprocesora.

Oprogramowanie umożliwia również:

 • Importowanie informacji z plików utworzonych w innych programach.
 • Eksportowanie informacji do plików, które mogą być użyte przez inne programy.

Zaawansowane toczenie z frezowaniem pozwala na tworzenie części wymagających zarówno toczenia, jak i frezowania z jednego zamocowania.

Zaawansowane toczenie z frezowaniem jest to moduł pozwalający na obsługę tokarko-frezarek. Łączy w sobie możliwości modułu Toczenie oraz Frezowanie 2.5D. Pozwala na wytwarzanie części tokarskich z elementami frezowanymi. Funkcja ta pozwala na sterowanie osiami C oraz Y, generowanie obróbki frezarskiej zarówno na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie, generowanie kodu NC zarówno z możliwością interpolacji biegunowej oraz bez. Operacje frezarskie mogą być wykonywane narzędziami zorientowanymi w osi Z oraz osi X. Toczenie z frezowaniem oferuje także możliwość toczenia narzędziami obrotowymi (frezowanie toczne), szczególnie efektywne przy obróbce elementów z twardych materiałów oraz takich, których profil nie jest ciągły.

Korzyści zaawansowanego toczenia z frezowaniem:

 • technologia obsługi wielu głowic pozwala przyspieszyć produkcję, dzięki zastosowaniu procesów skrawania równoległego,
 • synchronizacja i optymalizacja operacji toczenia z frezowaniem pomiędzy dwoma głowicami, dzięki prostemu w obsłudze interfejsowi graficznemu typu „przeciągnij i upuść”,
 • możliwość operacji przechwytu do drugiego wrzeciona w FeatureCAM, dzięki zdefiniowanym operacjom na cechach,
 • ciągłe toczenie na osi B w FeatureCAM pozwala na tworzenie wielu orientacji narzędzia z jednego mocowania i szybkie tworzenie złożonych operacji obróbki,
 • zamiana pomiędzy frezowaniem na osi C a frezowaniem na osi Y, aby poprawić jakość obrobionej powierzchni za pomocą jednego przycisku.

Frezowanie 5-osiowe umożliwia ciągłą i indeksowaną kontrolę nad obróbką w 5 osiach, oferując szeroką gamę strategii obróbczych ułatwiających programowanie maszyny wieloosiowej. Potężne narzędzie do unikania kolizji oraz ochrony żłobień zapewnia, że jeśli jakakolwiek części narzędzia lub uchwytu koliduje z obrabianą częścią, oś narzędzia jest ustawiana automatycznie. Gładkość ruchu i eliminacja drgań narzędzia pozwala na szybkie i sprawne wytwarzanie części oraz jej jak najlepszą jakość.

Frezowanie 5-osiowe umożliwia wytwarzanie złożonych elementów przy użyciu krótszych narzędzi, ograniczając drgania oraz poprawiając jakość wykończenia powierzchni. FeatureCAM wspiera zarówno pozycjonowane maszyny 5-osiowej, jaki i obróbkę ciągłą, wliczając w to wiercenie w 5 osiach, obcinanie oraz obróbkę bokiem freza.

Moduł ten umożliwia płynną obróbkę skrawaniem w 5 osiach wspierając obróbkę krawędzią boczną freza, profilowanie oraz konturowanie. Pozwala na pełne wykorzystanie możliwości posiadanej maszyny z jednoczesnym ograniczeniem występowania błędów wynikających z wielokrotnego mocowania, przebazowania detalu.

Korzyści z ciągłej obróbki 5-osiowej w FeatureCAM:

 • możliwość obróbki złożonych części dzięki szerokiej gamie oferowanych strategii,
 • produkcja części wysokiej jakości dzięki unikaniu kolizji i płynnym ruchom narzędzia,
 • używanie dowolnej geometrii do opisania narzędzia w celu zwiększenia elastyczności,
 • dostarczanie pełnej kontroli podcięć celem zapewnienia niezawodności produkcji,
 • obróbka modeli 3D każdego typu, w tym modeli STL,
 • automatyczna kontrola osi narzędzia,
 • pełna kontrola nad orientacją osi narzędzia pozwalająca na prowadzenie narzędzia pionowo (Z), stały (wektor do pow.), wodzenie i pochylanie oraz wiele innych,
 • automatyczne rozpoznawanie otworów.
 • dodatkowy poziom kontroli osi narzędzia umożliwiający pochylenie osi narzędzia w celu uniknięcia kolizji oprawki lub podcięć w obrabianym detalu; jednocześnie stosowanie krótszych narzędzi dla bardziej stabilnej i precyzyjnej obróbki.

FeatureCAM łączy w sobie zaawansowane narzędzie do prowadzenia wymagającej i zaawansowanej obróbki frezowaniem w 5 osiach z łatwym, intuicyjnym i przyjaznym użytkownikowi środowiskiem, spójnym z innymi modułami programu. Przyspiesza on tworzenie ścieżki narzędzia, jednocześnie zapewniając pełną kontrolę nad przygotowywaną obróbką i ścieżką narzędzia. Jest to doskonałe wsparcie dla frezarek 5-osiowych i tokarko – frezarek.

Aby dowiedzieć się więcej  o funkcjach FeatureCAM w poszczególnych wersjach ⇒