FeatureCAM Standard wspiera frezowanie 2.5 D, toczenie oraz WEDM.

Funkcja Unikanie kolizji w FeatureCAM pozwala na tworzenie bezpiecznych, bezkolizyjnych ścieżek narzędzia oraz na wizualizację obróbki w celu weryfikacji jej poprawności.

FeatureCAM zapewnia opcje symulacji takie jak: widok centrolinii, symulacja 2D i 3D, ruchy szybkie i ustawcze, porównywanie części i pełne badanie kolizyjności z elementami maszyny.

FeatureCAM umożliwia wygenerowanie ścieżki narzędzia z automatycznym rozpoznaniem i unikaniem klamr i uchwytów. Aby oznaczyć bryłę jako klamrę lub uchwyt, wystarczy wybrać polecenie „Użyj bryły jako zacisk”. Oprogramowanie daje możliwość wprowadzenia minimalnej odległości od zacisku.

Funkcja Rozpoznawania cech (ang. Feature RECOGNITION) to moduł pozwalający na automatyczne rozpoznawanie cech na modelach bryłowych oraz automatyczne generowanie technologii obróbki. Umożliwia także konwersję krawędzi modelu bryłowego na krzywe czy wydobycie krzywej profilu obrotowego. FeatureRECOGNITION oferuje w standardzie możliwość importu takich formatów plików jak:

 • SolidWorks (Modele 3D natywnie)
 • Inventor (Modele 3D natywnie)
 • Solid Edge (Modele 3D natywnie)
 • Parasolid
 • IGES
 • ACIS
 • DXF
 • DWG

Wszystkie funkcjonalności FeatureCAM pomagają przyspieszyć programowanie części, zwiększając przy tym wydajność. Funkcja Rozpoznawania cech automatyzuje cały proces, dostarczając skuteczne rozwiązanie od zaimportowania modelu CAD do gotowej części wykonanej przy użyciu maszyny CNC.

Frezowanie 2.5D jest bazową funkcją w FeatureCAM. Zawiera całą moc i łatwość obsługi, które są częścią każdego produktu FeatureCAM: zaawansowane frezowanie 2.5D, frezowanie indeksowane do 4 osi, indeksowaną 4 oś obrotową czy grawerowanie. Pozwala na wczytywanie formatów IGES / DXF / DWG. Dodatkowo umożliwia optymalizację posuwu oraz zaawansowaną weryfikację symulacji 3D (bryłową). Pozwala na wprowadzanie modyfikacji tworzonych cech poprzez pochylenie ścian, fazowanie krawędzi czy wstawianie zaokrągleń. Wszystko z wykorzystaniem narzędzi palcowych płaskich, zakończonych kulą oraz torusowych. Dodatkowo możliwe jest tworzenie szablonów operacji liniowych, kołowych, prostokątnych oraz we wskazanych punktach.

Korzyści:

 • Import standardowych formatów przemysłowych takich jak np. IGES, DWG i DXF – łatwa komunikacja z klientami
 • Szybkie i łatwe tworzenie niezawodnych ścieżek narzędzia dzięki użyciu kreatorów krok-po-kroku – oszczędność czasu
 • Łączenie pojedynczych podprogramów w programy na wiele części – minimalizacja czasów programowania
 • Wsparcie obróbki seryjnej dla maszyn pionowych jak i poziomych – pozwala na obróbkę wielu części w jednym ustawieniu
 • Obszerna biblioteka postprocesorów przyspieszająca rozpoczęcie pracy na obrabiarce

Funkcja Frezowanie 2.5 D umożliwia tworzenia następujących cech:

 • Otwory – prosty, pogłębiany, nawiertak, stopniowany wiercony, prosty gwintowany, stopniowany gwintowany
 • Kieszenie – nieograniczona ilość kieszeni ze zmienną głębokością
 • Rowki – grawerowanie, wewnętrzne zewnętrzne, na płaszczyźnie XY
 • Wyspy – nieograniczona ilość wysp ze zmienną wysokością
 • Frezowanie gwintów – gwinty wewnętrzne i zewnętrzne

Dostępne operacje frezowania i wiercenia:

 • Kompensacja ostrza narzędzi zgrubnych i wykańczających
 • Wiele średnic zgrubnych i wiele średnic wykańczających dla szybszego wykończenia cechy
 • Pozostawienie naddatku na dnie do obróbki wykańczającej
 • Obróbka pół-wykańczająca
 • Wielokrotna obróbka regionów z ograniczeniem skrawania w powietrzu
 • Wiele narzędzi zgrubnych (duże do małych) dla szybszego skrawania dużej ilości materiału
 • Uchwyty definiowane przez użytkownika
 • Optymalizacja wymiany narzędzia i minimalizacja ruchów szybkich
 • Zarządzanie żywotnością narzędzia
 • Ustawiana tolerancja obróbki
 • Zewnętrzne / własne makra wierceń i frezowań
 • Dzielenie programu na etapy
 • Wariantowość (różnorodność) ścieżki narzędzia
 • Trachoidalna ścieżka narzędzia dla prostych szczelin I rowków
 • Frezowanie współbieżne i przeciwbieżne
 • Wejście w materiał – nawiercanie, helikalnie, zig-zag
 • Nawiercanie
 • Wiercenie otworów – pilot
 • Przybliżanie ścieżki narzędzia łukami i odcinkami
 • Wielokrotne przejścia dla lepszej jakości powierzchni
 • Kompensacja ostrza wykańczającego
 • Szacowanie czasu obróbki – operacje i całościowo
 • Praca w układzie metrycznym i calowym – narzędzia metryczne i calowe

Frezowanie 2.5D jest powszechnie wykorzystywane w produkcji części, które uogólniając są pryzmatyczne. Dobrym przykładem są części samochodowe czy lotnicze, w których kieszenie czy profile mają pionowe ściany lub zawierają jednolite kształty krzywej (tworzącej) ściany w całym profilu. Części mogą zawierać wiele różnorodnych otworów np. wierconych, pogłębianych, gwintowanych, rozwiercanych itd.

Funkcja „Toczenie 2-osiowe” pozwala na szybkie i łatwe programowanie wszelkiego typu części toczonych.

Funkcja ta w FeatureCAM pozwala w pełni wykorzystać możliwości centrów tokarskich w celu szybszej i efektywniejszej produkcji. Potężny, ale łatwy w użyciu moduł zawiera FeatureRECOGNITION w celu przyspieszenia programowania poprzez automatyczne wybieranie odpowiednich narzędzi i ustawień w oparciu o geometrię części. Elementy mogą być projektowane szybko i intuicyjnie lub importowane z innych systemów CAD. Ścieżki narzędzia są w pełni asocjatywne z elementami, jeśli jakakolwiek cecha zostanie zmieniona, związane z nimi G-kody zostaną automatycznie do niej dopasowane. FeatureCAM posiada obszerną bibliotekę znormalizowanych gwintów, zarówno metrycznych jak i calowych, co powoduje, że programowanie jest łatwiejsze. Operacje tokarskie są programowane w taki sposób, aby eliminować uszkodzenie już obrobionych powierzchni. FeatureCAM pozwala w pełni korzystać ze stałych cykli obróbki, redukując rozmiar programu i dając najkrótszy czas obróbki.

Funkcja Toczenie to przede wszystkim:

 • Otwory – prosty, pogłębiany, nawiertak, stopniowany wiercony, prosty gwintowany, stopniowany gwintowany – możliwe do programowania w cyklach stałych
 • Toczenie profili zewnętrznych na podstawie krzywej 2D
 • Wytaczanie profili wewnętrznych na podstawie krzywej 2D
 • Rowkowanie na podstawie krzywej 2D bądź kreatora
 • Planowanie czoła na podstawie kreatora
 • Odcinanie na podstawie kreatora z możliwością zaprogramowania przechwytu
 • Toczenie gwintów wewnętrznych/zewnętrznych na podstawie kreatora lub dowolnego zarysu gwintu zdefiniowanego krzywą 2D
 •  Obsługa podajnika/odbieraka pręta
 • Obsługa przeciwwrzeciona z możliwością programowania różnych rodzajów przechwytu

Funkcja „Wycinanie elektroerozyjne” w FeatureCAM ułatwia programowanie 2- i 4-osiowych wycinarek drutowych EDM. Obróbka może być generowana na podstawie brył lub krzywych 2D. Baza materiałów pozwala w sposób automatyczny sterować doborem parametrów obróbkowych. Dodatkowo, w module wycinanie elektroerozyjne istnieje możliwość doboru różnych rodzajów wejść drutu do obrabianego materiału. Dostępne są także liczne strategie obróbkowe pozwalające np. na cięcie z mostkowaniem, a następnie na całkowite odcięcie materiału. Opierając się na geometrii części, moduł wycinanie elektroerozyjne wybiera automatycznie wszystkie odpowiednie ustawienia. Jest odpowiedni dla wszystkich typów wycinarek drutowych EDM. Funkcja zredukuje czasy programowania i ułatwi szybkie produkowanie części o wysokiej jakości.

FeatureCAM z funkcją Wycinanie elektroerozyjne umożliwia:

 • Obróbkę kieszeni
 • Obróbkę wysp
 • Obróbkę otwartych wybrań
 • Obróbkę ze stałym pochyleniem drutu

Do typowych zastosowań FeatureCAM należy wytwarzanie kół zębatych, elementów hydrauliki czy precyzyjnych części zaworów.

Korzyści:

 • Automatyczny dobór operacji dla różnych strategii cięcia
 • Posiada bazę danych warunków skrawania zawierającą ustawienia generatora EDM, ustawienia płukania i kompensację narzędzia
 • Dostarczany ze sprawdzonymi postprocesorami dla wiodących na rynku maszyn, w tym Agie-Charmilles, Fanuc, Mitsubishi oraz Sodick
 • Zawiera pełen zakres funkcji do tworzenia części w tym matryc, stempli i stron
 • Redukcja czasu programowania dzięki pełnej personalizacji opartej na szablonach użytkownika
 • Unikanie zerwania drutu i późniejszych przestojów poprzez automatyczny dobór odpowiednich parametrów obróbki
 • Redukcja czasu uruchomienia maszyny dzięki sprawdzonym post-procesorom dla maszyn WEDM, w tym AgieCharmilles, Fanuc, Mitsubishi and Sodick
Aby dowiedzieć się więcej  o funkcjach FeatureCAM w poszczególnych wersjach ⇒