.

Oprogramowanie Autodesk® FeatureCAM® automatyzuje przebieg pracy od projektu do gotowego kodu NC. Pozwala na skrócenie czasu programowania oraz generowanie bezpiecznych kodów NC dla frezowania CNC, toczenia oraz cięcia drutem WEDM.

FeatureCAM to zintegrowany system CAM wykorzystujący technologię opartą na cechach, w celu zautomatyzowania obróbki. FeatureCAM dostępny jest w trzech wersjach: Standard, Premium oraz Ultimate.

fc

Czy stajesz w obliczu takich wyzwań?

  • Długotrwałe programowanie części powodujące opóźnienia w terminach dostawy.
  • Błędy w projekcie części powodujące dodatkowe nakłady pracy.
  • Zakup nowej maszyny CNC i opracowanie nowej technologii.
  • Długotrwała i problematyczna metoda programowania maszyn CNC, nie przynosząca pożądanych efektów.
  • Programowanie różnego rodzaju części, niepozwalające na wykorzystanie poprzednich doświadczeń.
  • Oczekiwanie na poprawny kod NC spowalniające tempo produkcji.
  • Mniejsze serie części oraz krótsze terminy dostaw, wymagające większej wydajności i automatyzacji produkcji.

FeatureCAM Standard wspiera frezowanie 2.5 D, toczenie oraz WEDM.

Frezowanie 2.5 D

Funkcja pozwoli ci szybko i łatwo obrobić otwory, kieszenie, wyspy i gwinty.

Frezowanie 2.5D jest bazową funkcją w FeatureCAM. Pozwala na wczytywanie formatów IGES / DXF / DWG. Dodatkowo umożliwia optymalizację posuwu oraz zaawansowaną weryfikację symulacji 3D (bryłową). Pozwala na wprowadzanie modyfikacji tworzonych cech poprzez pochylenie ścian, fazowanie krawędzi czy wstawianie zaokrągleń. Wszystko z wykorzystaniem narzędzi palcowych płaskich, zakończonych kulą oraz torusowych. Dodatkowo możliwe jest tworzenie szablonów operacji liniowych, kołowych, prostokątnych oraz we wskazanych punktach.

Toczenie 2-osiowe

Funkcja pozwalająca na szybkie i łatwe programowanie wszelkiego typu części toczonych.

Toczenie 2-osiowe w FeatureCAM pozwala w pełni wykorzystać możliwości centrów tokarskich w celu szybszej i efektywniejszej produkcji. FeatureCAM posiada obszerną bibliotekę znormalizowanych gwintów, zarówno metrycznych jak i calowych, co powoduje, że programowanie jest łatwiejsze. Operacje tokarskie są programowane w taki sposób, aby eliminować uszkodzenie już obrobionych powierzchni. FeatureCAM pozwala w pełni korzystać ze stałych cykli obróbki, redukując rozmiar programu i dając najkrótszy czas obróbki.

Wycinanie elektroerozyjne

Funkcja pozwalająca na programowanie obrabiarek WEDM.

Wycinanie elektroerozyjne w FeatureCAM ułatwia programowanie 2- i 4-osiowych wycinarek drutowych EDM. Obróbka może być generowana na podstawie brył lub krzywych 2D. Baza materiałów pozwala w sposób automatyczny sterować doborem parametrów obróbkowych. Dodatkowo, w module wycinanie elektroerozyjne istnieje możliwość doboru różnych rodzajów wejść drutu do obrabianego materiału. Funkcja zredukuje czasy programowania i ułatwi szybkie produkowanie części o wysokiej jakości.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach FeatureCAM Standard ⇒

FeatureCAM Premium wspiera frezowanie 3-osiowe, 3+2 oraz toczenie z frezowaniem.

Frezowanie 3-osiowe

Funkcja ta oferuje szeroki zakres strategii do konwencjonalnej obróbki 3D, jak i obróbki wysokoszybkościowej HSM.

Frezowanie 3-osiowe to kompletne rozwiązanie do obróbki 2D i 3D, które pozwoli wykonać nawet najbardziej skomplikowane części. Zapewnia on ogromne możliwości i elastyczność. Funkcja ta zawiera strategie frezowania oparte na tych z Autodesk PowerMILL, w tym Vortex – technologię pozwalającą na skrócenie czasu skrawania z jednoczesnym zminimalizowaniem amplitudy obciążeń wrzeciona i poprawiającą żywotność narzędzi.

Frezowanie 3+2

Funkcja pozwalająca na płynną obróbkę w 3 osiach z wielu stron z jednego umocowania.

Frezowanie 3+2 pozwala na płynną obróbkę w 3 osiach z wielu stron z jednego umocowania. Zastosowanie Frezowania 5 osiowego indeksowanego (3+2) pozwala na zwiększenie produktywności i ograniczenie czasu obróbki. Zmniejsza lub eliminuje konieczność wielokrotnego bazowania detalu dla pełnej jego obróbki. Funkcja ta to wsparcie dla pełnej 5-cio stronnej obróbki.

Toczenie z frezowaniem

Moduł pozwala na tworzenie części wymagających zarówno toczenia, jak i frezowania z jednego zamocowania.

Toczenie z frezowaniem jest to moduł pozwalający na obsługę tokarko-frezarek, łączy on w sobie możliwości modułu Toczenie oraz Frezowanie 2.5D, pozwalając na wytwarzanie części tokarskich z elementami frezowanymi. Funkcja ta pozwala na sterowanie osiami C oraz Y, generowanie obróbki frezarskiej zarówno na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie, generowanie kodu NC zarówno z możliwością interpolacji biegunowej oraz bez.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach FeatureCAM  Premium ⇒

FeatureCAM Ultimate wspiera frezowanie 5-osiowe oraz maszyny typu SWISS.

Frezowanie 5-osiowe

Funkcja umożliwiająca ciągłą i indeksowaną obróbkę w 5 osiach.

Frezowanie 5-osiowe umożliwia ciągłą i indeksowaną kontrolę nad obróbką w 5 osiach, oferując szeroką gamę strategii obróbczych ułatwiających programowanie maszyny wieloosiowej. Potężne narzędzie do unikania kolizji oraz ochrony żłobień zapewnia, że jeśli jakakolwiek części narzędzia lub uchwytu koliduje z obrabianą częścią, oś narzędzia jest ustawiana automatycznie. Gładkość ruchu i eliminacja drgań narzędzia pozwala na szybkie i sprawne wytwarzanie części oraz jej jak najlepszą jakość.

Zaawansowane toczenie z frezowaniem

Funkcja umożliwia tworzenie części wymagających toczenia i frezowania z jednego zamocowania.

Zaawansowane toczenie z frezowaniem jest to moduł pozwalający na obsługę tokarko-frezarek. Łączy w sobie możliwości modułu Toczenie oraz Frezowanie 2.5D. Pozwala na wytwarzanie części tokarskich z elementami frezowanymi.  Funkcja ta pozwala na sterowanie osiami C oraz Y, generowanie obróbki frezarskiej zarówno na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie, generowanie kodu NC zarówno z możliwością interpolacji biegunowej oraz bez.

Maszyny typu SWISS

Sterowanie wysokowydajnych automatów tokarskich typu SWISS.

Oprogramowanie FeatureCAM pozwala na wysterowanie wysokowydajnych automatów tokarskich typu SWISS. Dedykowane strategie SWISS dostarczają wielu opcji wytwarzania i optymalizacji czasu obróbki, zarówno dla prostych, jak również skomplikowanych części z uwzględnieniem możliwości maszyny, dostępnego oprzyrządowania oraz wielkości produkcji.

Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach FeatureCAM Ultimate ⇒
fc22
Import CAD

FeatureCAM Standard

FeatureCAM Premium

FeatureCAM Ultimate

Import neutralnych formatów CAD

Odczyt/zapis plików w neutralnych formatach CAD

Import plików CAD  z programów zewnętrznych

Odczyt/zapis plików z innych programów CAD

Automatyczne programowanie FeatureCAM Standard FeatureCAM Premium FeatureCAM Ultimate
Rozpoznawanie cech

Automatyczna identyfikacja i tworzenie cech z modelu

Automatyzacja obróbki

Automatyczny dobór narzędzi oraz parametrów obróbkowych (np. skok, warstwa)

Dostosowanie parametrów obróbki

Edycja atrybutów obróbki i tworzenie własnych konfiguracji obróbki

Modelowanie bryłowe

Pomocnicze modelowanie bryłowe i powierzchniowe, z możliwością bezpośredniej edycji pliku CAD

Symulacja i bezpieczeństwo FeatureCAM Standard FeatureCAM Premium FeatureCAM Ultimate
Unikanie kolizji

Automatyczne unikanie kolizji poprzez przycinanie ścieżki narzędzia

Klamry i uchwyty

Automatyczne unikanie klamr i uchwytów

Modele przygotówki

Unikanie pustych przejazdów i kolizji poprzez kontrolę ilości pozostałego materiału

Symulacja maszynowa

Realistyczna symulacja (również z modelem maszyny) wraz z kontrolą kolizji

Limity maszyny

Zarządzanie limitami wszystkich osi (liniowych i obrotowych) modelu maszyny

Weryfikacja projektu
Możliwość eksportu projektu do zewnętrznych programów weryfikujących
Programowanie CAM FeatureCAM Standard FeatureCAM Premium FeatureCAM Ultimate
Frezowanie 2.5-osiowe i ograniczone frezowanie 3-osiowe

Skuteczne strategie wspierające frezowanie 2.5D oraz ograniczone ścieżki 3-osiowe

Toczenie 2-osiowe

Efektywne strategie wspierające toczenie 2-osiowe zawierające m.in. automatyczne zaokrąglanie naroży

2 i 4-osiowe wycinanie elektroerozyjne

Dedykowane strategie wspierające 2 i 4-osiowe wycinanie elektroerozyjne z rozbudowaną bazą parametrów obróbki

Frezowanie 3-osiowe i 3+2

Zaawansowana obróbka 3-osiowa (HSM) i 5-osiowa indeksowana (3+2), zapewniająca wysoką jakość wykończenia powierzchni oraz szybką kalkulację ścieżek

Kolumna obrotowa

Wsparcie poziomych i pionowych kolumn obrotowych

Toczenie z frezowaniem

Tworzenie obróbki dla części wymagających zarówno toczenia jak i frezowania z jednego zamocowania, pozwalające na sterowanie osiami C oraz Y

Zaawansowane toczenie z frezowaniem

Zaawansowana obróbka łącząca operacje toczenia z frezowaniem, z obsługą wielu głowic

Tokarki typu Swiss

Programowanie tokarek typu Swiss

Frezowanie 5-osiowe

Dedykowane strategie obróbkowe umożliwiające ciągłą obróbkę 5-osiową

 

 

Probing (pomiary sondą)

Możliwość przeprowadzenia pomiarów detalu sondą w trakcie procesu obróbkowego